Handdesinfektion tillfälligt slut online, snart åter i lager. Fördröjningar i leveranser och längre svarstider i kundservice kan förekomma. Du kan max hämta ut receptbelagda läkemedel för 90 dagars förbrukning.

LloydsApotek Uppsala Samariten2

Kontaktinformation

Avstånd 0 km från nuvarande placeriing

Telefon: 018-580 21 10

Fax: 018-580 21 11