Handdesinfektion tillfälligt slut online, snart åter i lager. Fördröjningar i leveranser och längre svarstider i kundservice kan förekomma. Du kan max hämta ut receptbelagda läkemedel för 90 dagars förbrukning.

Parallellexport lager

Kontaktinformation

Avstånd 0 km från nuvarande placeriing

Telefon: 0155-65 29 10