Värk

Vad kan jag välja istället för diklofenak?

Från och med 1 juni 2020 är kapslar och tabletter med diklofenak receptbelagda. Vad innebär det för dig och vad kan du använda istället? LloydsApotek förklarar och tipsar.

Varför är diklofenak nu receptbelagt?

Läkemedelsverket förklarar att det finns risk för hjärt-kärl-biverkningar redan vid låga doser och vid korttidsanvändning.

Läkemedelsverket förklarar att beslutet att receptbelägga diklofenak "ökar säkerheten för patienten genom att läkare dels kan informera om riskerna dels kan göra en helhetsbedömning av om det föreligger risk för hjärtkärlpåverkan hos patienten." 
Att läkemedel med diklofenak är receptbelagda ökar säkerheten för dig som använder produkten genom att en läkare kan bedöma om läkemedlet är lämpligt för dig och informera om riskerna innan du börjar använda det.

Vad är diklofenak?
Diklofenak har inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande egenskaper och används främst vid behandling av lätt till måttlig smärta. Diklofenak tillhör gruppen NSAID-läkemedel, icke-steroida antiinflammatoriska medel, och har inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande egenskaper. 

Vad kan jag använda istället för diklofenak?
I stället för diklofenak kan man, vid egenvård, istället använda produkter som innehåller paracetamol, ibuprofen och naproxen. För individuella råd om hur man skall behandla olika sorters smärta kan du vända dig till en farmaceut på något av våra apotek eller prata med din läkare.

Risk för hjärtkärlbiverkningar gäller inte de produkter med diklofenak som används på huden.

Produkter med naproxenProdukter med ibuprofen

Produkter med paracetamolProdukter i gelform med diklofenak

Källor:
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/nu-receptbelaggs-tabletter-och-kapslar-med-diklofenak
https://fragor.lakemedelsverket.se/org/lakemedelsverket/d/varfor-ar-inte-diklofenak-receptfritt-langre-w9fx/