Värk

Seninflammation

Tendinit innebär inflammation i en sena. Det är viktigt att avlasta kroppsdelen som är inflammerad så mycket som möjligt, men du bör ändå röra dig lite grann eftersom senan annars kan stelna.

Det kan vara klokt att använda stödbandage för att avlasta leden och minska svullnaden. Med lugn och vila blir de flesta av med seninflammationen inom ett par veckor.

Efter en seninflammation, för att bland annat förebygga nya inflammationer, är det också klokt att:

  • Undvika akuta överbelastningar, som till exempel tunga lyft.
  • Träna varierat.
  • Variera arbetsställning och ta pauser då du stretchar.

En inflammerad sena bör tränas upp under en längre tid. En sjukgymnast kan visa dig korrekta och bra övningar.

Behandling vid tendinit

Akut seninflammation behandlas med till exempel inflammationsdämpande och smärtstillande läkemedel (NSAID-preparat), ibland även kortisoninjektioner. Tänk på att kontrollera vilka läkemedel som fungerar för dig. Recepfria, inflammations- och smärtstillande preparat bör endast användas under kortare perioder för att lindra smärta.
Läs bipacksedeln noggrant innan du börjar använda något läkemedel. På apoteket kan du få hjälp med rätt receptfritt läkemedel för dina besvär. Om du har en kraftig seninflammation bör du rådgöra med en läkare.

Vad är tendinit (seninflammation)?

Senor består av bindvävshinnor som omsluter musklerna. Hinnorna fäster i muskelslutet och bildar kraftiga senor som sedan sitter fast i skelettet. Senorna omges av senskidor som skyddar vävnad på utsatta ställen genom att dess glidyta minskar friktionen mellan senor och muskler och bindväv. Vid seninflammation blir senskidorna inflammerade och möjligheten för dem att röra sig och glida minkar. Detta orsakar smärta och nedsatt rörlighet i leden.

Alla kroppens senor kan bli inflammerade men det är vanligast att drabbas av seninflammation i skuldror, armbåge (tennisarmbåge och golfarmbåge), handled, knä och häl.

Varför får man seninflammation?

En seninflammation beror vanligen på långvarigt och ensidigt muskelarbete (belastningsskada), till exempel vid statisk träning, amning, eller på grund av arbete som kräver mycket tangentbordsarbete eller andra repetitiva rörelser. I vissa fall kan seninflammation orsakas av akut skada (slag, stöt eller sår).

Symptom vid seninflammation

  • Ömmande muskulatur runt leden.
  • Smärtor, särskilt i samband med att du rör den inflammerade senan.
  • När du trycker på stället känns det som att trycka på en påse mjöl.
  • Området kan bli svullet, rött och varmt (detta är typiska symptom på inflammation).
  • Försämrad rörlighet. 

Källor: Reumatikerförbundet

Läs fler värkrelaterade artiklar: