Värk

Migrän

Migrän är anfall av huvudvärk. Migrän drabbar dubbelt så många kvinnor som män. Ungefär 20 procent upplever ett eller flera migränanfall i livet. Ett migränanfall varar vanligtvis mellan 4 och 72 timmar.

Vad är migrän?

Migrän är anfall med ensidig och pulserande huvudvärk som ofta åtföljs av illamående och ljus-eller ljudkänslighet. Vissa upplever avvikande sinnesintryck före själva migränanfallet. Denna fas kallas aura. Exempel på aura kan vara stickningar i kroppen, domningar eller synförändringar.

Vad är skillnaden på migrän och vanlig huvudvärk?

• Migränanfall varar ofta längre än vanlig huvudvärk

• Migrän ger ofta en bankande/pulserande smärta

• Smärtan blir ofta värre om du är aktiv

• Många blir illamående under ett migränfall

• Ljus eller ljud kan förvärra migränanfall

Migränanfall ger ofta ensidig huvudvärk

Orsaker till migrän

Mekanismerna i hjärnan som orsakar migränanfall är inte fullständigt klarlagda. Ny kunskap antyder att migränanfall beror på att nerverna runt blodådrorna i hjärnan blir mer känsliga. Arv tycks spela roll för vem som drabbas av migrän. Förutom det finns det en rad faktorer som kan utlösa migrän.

Faktorer som kan utlösa ett migränanfall

• Menstruation och vissa p-piller.

• Vissa födoämnen, till exempel choklad, ost och citrusfrukter.

• Rödvin.

• Sömnbrist.

• Stress.

• Oregelbundna måltider eller att hoppa över måltider.

• Träning eller hård fysisk aktivitet.

Symptom på migrän

Anfall med medel till stark, ensidig och pulserande huvudvärk som ofta förvärras vid medelintensiv fysisk aktivitet. Migränanfall följs ofta av illamående, kräkningar och ljud- eller ljuskänslighet. Mellan 10 och 20 procent upplever en period före själva anfallet med förändrade sinnesintryck. Detta kallas aura och kan ge synförändringarm domningar, talsvårigheter eller förlamning. Ett migränanfall varar vanligtvis mellan 4 och 72 timmar. 

Goda råd vid migrän

Har du haft ett eller fler migränanfall finns det vissa tips i vardagen som kan bidra till att minska risken för att få nya migränanfall:

• Använd en kalender och kartlägg ditt huvudvärksmönster.

• Undvik faktorer som du vet kan utlösa migränanfall.

• Ät regelbundet.

• Undvik onödig stress.

• Håll en regelbunden dygnsrytm och se till att få tillräckligt med sömn.

• Motionera regelbundet.

Läs fler artiklar om värk: