Lungor och luftvägar

Astma

Astma

Astma är ett inflammationstillstånd i luftvägarna som leder till trånga luftvägar och ger typiskt symptom som perioder med tung andning, svårt att andas och hosta.
Enkla regler vid influensa

Enkla regler vid influensa

Varje år får vi influensatoppar då många smittas av influensa. Här påminner vi om vad du själv kan göra för att ...
Inhalationsmedicin

Inhalationsmedicin

Inhalationsmedicin används främst vid luftvägssjukdomar som astma och KOL. Korrekt inhalationsteknik är viktigt för att få god effekt av medicinen och kontroll på...
KOL

KOL

KOL är en förkortning för kronisk obstruktiv lungsjukdom och är en samlingsbeteckning för en grupp kroniska lungsjukdomar som bland annat leder till andningsbesvä...
Hosta

Hosta

Hosta är en naturlig reflex då kroppen försöker göra sig av med främmande partiklar eller slem från luftvägarna. Förkylning är den vanligaste orsaken till att vi ...