Sömn, stress & oro

Sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter

Ungefär 30% av kvinnor och 20% av män i Sverige har någon form av sömnbesvär. Sömnsvårigheter kan gå ut över både humör och livskvalitet och det finns många olika Läs mer
Cura tyngdtäcke

Cura tyngdtäcke

Tyngdtäcke, vikttäcke, kedjetäcke eller bolltäcke — kärt barn har många namn. Gemensamt för alla dessa täcken är att de väger mer än traditionella sovtäcken. Läs mer
Sömnapné

Sömnapné

Sömnapné innebär att man får fler andningsuppehåll under natten och detta kan leda till trötthet, irritation och koncentrationssvårigheter på dagen. Sömnapné ökar Läs mer