På grund av hög belastning kan det för närvarande uppstå leveransförseningar. Vi tackar för ditt tålamod.

Nicotinell

Nicotinell tillhör en grupp läkemedel som används som hjälp när man vill sluta eller minska på sin rökning. Produkterna innehåller nikotin och används för att minska nikotinbegäret och abstinensbesvären hos nikotinberoende personer.

Nicotinell har flera olika sorters nikotinprodukter för att täcka människors olika behov, välj på tuggummi, plåster eller sugtablett beroende på vad som passar just dig.

Nicotinell