Leukoplast

Sedan 1901 använder vårdpersonal sårbehandlingsprodukter av hög kvalitet från Leukoplast® - ett av världens mest betrodda varumärken inom sårvård. Med medicinsk expertis erbjuder och utvecklar Leukoplast smarta sårbehandlingsprodukter för daglig användning i hemmet. Leukoplast® har ett brett sortiment av produkter för vård av exempelvis skärsår, skrubbsår, mindre brännskador och sår med risk för infektion.

Leukoplast