På grund av hög belastning kan det för närvarande uppstå leveransförseningar. Vi tackar för ditt tålamod.

Aspirin

Aspirin (acetylsalicylsyra) är ett receptfritt läkemedel och används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. mot huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar. Läs bipacksedeln noga innan användning.

Aspirin