Handdesinfektion tillfälligt slut online, snart åter i lager. Fördröjningar i leveranser och längre svarstider i kundservice kan förekomma. Du kan max hämta ut receptbelagda läkemedel för 90 dagars förbrukning.

Viruseptin

Viruseptin är en förkylningsspray som kan användas som skydd mot och som behandling av virusinfektioner i näsa och svalg. Viruseptin förkortar sjukdomsperioden, hindrar viruset från att spridas och minskar risken för att infektionen kommer tillbaka.

Viruseptin har kliniskt bevisad effekt på patienter med bekräftad förkylning och kan användas på barn från 1 år.
 

Viruseptin