Paranix

Paranix har effektiva och skonsamma produkter för att bli av med eller undvika att få huvudlöss. Behandlingarna innehåller inte några kemiska insektsmedel, utan har ett mekaniskt verkningssätt som innebär att huvudlössen inte kan bli resistenta.

Paranix