Linnex

Linnex är ett mycket effektivt liniment för ömma muskler och leder. Linnex är ett av de mest populära linimenten på marknaden och ger effekt efter en till två tunna strykningar.

Linnex