Fortimel

Fortimel är en näringsdryck som kan vara till hjälp när ditt matintag är mindre eller inte täcker det ökade näringsbehovet som föreligger under perioder av sjukdom eller svaghet.

Fortimel näringsdryck innehåller alla viktiga näringsämnen din kropp behöver i en balanserad mängd. Det ger energi, protein, kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler. Näringsdrycker kan därför vara ett bra komplement till kosten när det är svårt att täcka näringsbehovet genom vanlig mat. Tala med din läkare, dietist, apotek- eller sjukvårdspersonal för mer information.

Fortimel