EllaOne

ellaOne är ett akut-p-piller som är avsett för att förhindra graviditet efter oskyddat samlag, eller då preventivmedlet inte har gett tillräckligt skydd.

EllaOne