Corsodyl

Corsodyl är ett receptfritt bakteriedödande läkemedel som kan användas före och efter operationer i munnen och tillfälligt vid inflammation i munslemhinnan hos protesbärare. Corsodyl kan också användas då tandborstning är försvårad, till exempel vid kortvarig sjukdom, olycksfall, stark kariesbildning, tandköttsinflammation och tandlossning.

Corsodyl