Handdesinfektion tillfälligt slut online, snart åter i lager. Fördröjningar i leveranser och längre svarstider i kundservice kan förekomma. Du kan max hämta ut receptbelagda läkemedel för 90 dagars förbrukning.

Behepan

Behepan är ett receptfritt läkemedel som används vid vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig tillräckligt av vitaminen i kosten. Brist på vitamin B12 kan också uppkomma vid behandling med vissa läkemedel. Vitamin B12 är nödvändigt för blodets bildning och funktion. Läs bipacksedeln noga innan användning.

Behepan