Doseringshjälpmedel

Genom att dosera din medicin säkerställer du att du får rätt mängd läkemedel, samtidigt som du får en bra översikt över vilka läkemedel du ska ta vid vilken tidpunkt. Välj storlek på dosetten baserat på hur ofta och hur många mediciner du ska ha. Om du använder en tablettdelarare ska du vara medveten om att inte alla tabletter kan eller bör delas. Om du är osäker på om dina tabletter kan delas kan du kontakta ditt närmaste LloydsApotek för mer information eller se bipacksedeln för de tabletter du vill dela.