Reseapotek

Om du åker på en resa bör du ta med dig ett reseapotek bestående av produkter du är väl bekant med som kan tillgodose alla behov. I ett reseapotek bör du ha tillräckligt med utrustning och olika mediciner för att kunna behandla små sår och vanliga sjukdomar, och kunna hantera situationer som kräver akutbehandling. Om du använder medicinering bör du komma ihåg att ta med tillräckligt för hela resan. När du reser kan det uppstå situationer där du måste kunna dokumentera att läkemedlen är dina, så du bör förvara dina läkemedel i originalförpackningen med apoteksetiketten kvar. Vissa typer av läkemedel kan kräva ytterligare dokumentation - fråga oss om du är osäker.