Snarkning

Snarkning är ett vanligt besvär som ibland kan ställa till stora besvär. Oftast uppstår snarkningar då man sover på rygg men de kan också bero på att det är trångt inuti näsan. Om du böjer mycket på nacken när du sover blir det också trängre i svalget vilket kan öka risken för att du börjar snarka. 
Vid besvär med snarkningar, kan snarkningsplåster eller snarkspray provas. Dessa öppnar upp näsan och/eller svalg så att snarkandet kan minskas/undvikas helt.