Handdesinfektion tillfälligt slut online, snart åter i lager. Fördröjningar i leveranser och längre svarstider i kundservice kan förekomma. Du kan max hämta ut receptbelagda läkemedel för 90 dagars förbrukning.

Efter bett

Bett och stick kan orsaka obehag i form av klåda och sveda. Både mygg-, geting- och bistick kan orsaka obehag på stickstället med klåda eller sveda. Vi reagerar olika på stick, en del kan få svår svullnad. Undvik att klia på sticket eftersom det kan orsaka små sår. Om klådan är besvärlig kan du smörja med tex. hydrokortisonkräm eller alsolgel.