1280x960 lakemedel topp

Om recept

Här hittar du information om recepthantering, högkostnadsskydd och annat som rör vår service till dig som kund. Klicka dig fram i länkarna nedan.

Hämta dina recept på LloydsApotek

På LloydsApotek kan vi hantera alla dina recept och högkostnadsskyddet gäller som vanligt. Här hittar du information om recepthantering, högkostnadsskydd och annat som rör vår service till dig som kund.

Hämta dina recept på LloydsApotek

På LloydsApotek kan du hämta dina recept, Vi hjälper dig med dina pappersrecept och recept som skickats elektroniskt eller ringts in. Vi hanterar även läkemedel på licens så du är alltid välkommen att lämna din licensansökan hos oss. Högkostnadsskyddet gäller precis som vanligt.

Vi anpassar vårt lager efter våra stamkunder så att vi alltid skall ha din vara hemma. Vår kunniga personal ger dig råd om hur du skall ta dina läkemedel och om det är något särskilt du skall tänka på med dem. Du kan även fråga oss om dina läkemedel passar ihop, om du kan ta ett visst läkemedel när du är gravid eller om läkemedlen har några biverkningar. Självklart gäller högkostnadsskyddet.

Du kan även fråga oss om hur högkostnadsskyddet fungerar, om dina läkemedel omfattas och när du kommer upp till frikort. Vi kan hjälpa dig att förklara hur läkemedelsbytet går till och vad det innebär. Det kan du även läsa mer om här.

Högkostnadsskyddet minskar din kostnad för receptbelagda läkemedel stegvis. Du betalar max 2 250 kronor per år för receptbelagda läkemedel förutsatt att de ingår i läkemedelsförmånen samt att du går med på att få din medicin utbytt mot ett billigare likvärdigt preparat.

Ibland finns det fler utbytbara alternativ till det läkemedel som står på receptet. Det är läkemedel med samma aktiva innehåll. Vi på apoteken är skyldiga att erbjuda dig läkemedel med lägst pris när det finns likvärdiga, utbytbara alternativ.

Du behöver inte välja det billigaste läkemedlet om du inte vill. Du kan välja det dyrare alternativet, som står på receptet, men då måste du själv betala mellanskillnaden. Om du av medicinska skäl måste använda läkemedel av ett speciellt fabrikat anger läkaren det på receptet och då gäller högkostnadsskyddet fullt ut för läkemedlet. Du kan läsa mer om detta på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hemsida.

Vill du veta om ett läkemedel är subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet
hittar du samtliga läkemedel på Fass.se.

Elektroniska recept
Du kan hämta dina elektroniska recept på LloydsApotek. Tänk på att alltid ta med en giltig legitimation när du ska hämta dina elektroniska recept.

Elektroniskt Expertstöd
Alla LloydsApotek har tillgång till EES, Elektroniskt expertstöd. Detta är en funktion som gör att våra farmaceuter enkelt kan kontrollera om dina mediciner passar ihop och hur de passar för dig.
Har du frågor om dina läkemedel? Om man har flera olika läkemedel kan det vara svårt att hålla reda på vad alla gör. Boka tid för en läkemedelsgenomgång så får du sitta ner med en av våra duktiga farmaceuter och gå igenom dina läkemedel i lugn och ro. Vi tittar också på om dina olika läkemedel passar ihop och om de är de bästa alternativen för just dig.
Vid utlämnande av läkemedel gör farmaceuten alltid en professionell bedömning av dina läkemedel. Skillnaden i denna tjänst är att vi använder oss av det elektroniska expertstödet EES. Det hjälper oss att få en samlad bild av alla dina aktuella läkemedel.

Delbetalning på LloydsApotek

Hos oss kan du köpa dina läkemedel på kredit. Vi använder PayEx delbetalning precis som de flesta andra apotekskedjor.

Alla produkter i vårt sortiment kan delbetalas, det gäller både läkemedel inom högkostnadsskyddet och övriga apoteksvaror. Delbetalningen är en tjänst vi erbjuder för dig som önskar dela upp kostnaden på flera betalningstillfällen, kom in till ditt närmaste LloydsApotek så hjälper vi dig med en ansökan.

Vad kan du handla på delbetalning?

Du som kund kan välja att handla förmånsberättigade varor inom högkostnadsskyddet, endast apoteksvaror eller kombinera dessa vid dina inköp. Väljer du att handla endast förmånsberättigade varor uppgår maximalt kreditbelopp till 2 250 kr. Väljer du att även handla övriga apoteksvaror öppnas ett utökat konto med maximalt kreditbelopp på 4000 kr.

Speciallivsmedel för allergiker – livsmedel vid särskilda sjukdomstillstånd

Vi tillhandahåller speciallivsmedel för personer med särskilda sjukdomar. Barn under 16 år får dessa subventionerade av landstinget så de betalar endast 120 kronor per tre månader om de förskrivits på recept.

Licenspreparat

Om du har ett läkemedel förskrivet som inte finns godkänt på svenska marknaden söker vi licens för det, så att vi kan sälja det till dig. Be din förskrivare skicka licensmotiveringen till ditt närmaste LloydsApotek och kontakta oss så ordnar vi resten!

Handla åt andra

Hur gör jag för att hämta ut på recept till annan vuxen över 18 år?

Du kan hämta ut läkemedel på recept till någon annan om du:

  • Har en fullmakt att hämta läkemedel åt denna person. För att hämta läkemedel åt någon annan behöver man en fullmakt. Denna hittar du på ehälsomyndighetens hemsida. Fyll i den och lämna in på ditt apotek. Fullmakten är sedan giltig på alla apotek i Sverige. När du hämtar läkemedel åt någon du har fullmakt för behöver du endast visa din legitimation. Fullmaktsgivaren har då gett dig rätten att veta vad hon/han har för läkemedel samt att ta emot och förmedla information om dessa till fullmaktsgivaren.

  • I nödfall kan vi lämna ut läkemedel till någon som saknar fullmakt, men då behöver du ha med dig legitimation för den du skall hämta till samt din egen legitimation. Du måste även veta exakt vilket läkemedel det är du skall hämta.

Jag har barn under 18 år, behöver jag fullmakt för dem?

Om du är vårdnadshavare till barn under 18 år så behöver du endast ha med dig pappersreceptet eller din egna giltiga legitimation. Om du inte har vårdnad om barnet så behöver barnets vårdnadshavare lämna in en fullmaktsblankett för vårdnadshavare till barn.

Hur fungerar det med delbetalning när jag hämtar ut åt någon annan?

För att du som ombud skall kunna ta kostnaden för läkemedel åt den du hämtar till på dennes delbetalning måste han/hon ge sitt medgivande. Detta är en ytterligare fullmakt för faktureringen. Fråga ditt apotek så hjälper vi dig.

Receptuttag

Listan Mina sparade recept

Du kan alltid få en översikt över dina giltiga elektroniska recept på något av våra LloydsApotek. Vill du hämta din egen lista visar du bara upp giltig legitimation. Vill du hämta åt någon annan behöver du ha en giltig fullmakt.

Läkemedelsförteckningen är en nationell databas där uppgifter samlas om alla läkemedel som du hämtat ut på recept de senaste 15 månaderna. Läkemedelsförteckningen förvaltas av eHälsomyndigheten, www.ehalsomyndigheten.se, och alla apotek lämnar elektroniskt uppgifter till förteckningen. Syftet med läkemedelsförteckningen är att skapa en bättre läkemedelsförskrivning och bättre användning av läkemedel.

Vilken information innehåller läkemedelsförteckningen?

Läkemedelsförteckningen innehåller uppgifter om kundens namn och personnummer, datum för uttag av läkemedel, namn på uttaget läkemedel samt mängd och dosering.

Vem har åtkomst till läkemedelsförteckningen?

Åtkomsten är begränsad enligt lag till den registrerade själv och med den registrerades samtycke även till förskrivare, sjuksköterskor och farmaceuter. Vid akuta fall då individen inte kan lämna sitt samtycke (ex.vis medveteslöshet) får uppgifterna lämnas ut till förskrivare och sjuksköterskor om det är absolut nödvändigt för att individen ska kunna få den vård och/eller behandling som den behöver, s.k nödåtkomst. Varje gång Läkemedelsförteckningen används loggas detta och du som kund kan får information om detta.

Kan jag själv se min läkemedelsförteckning?

Du kan när du vill komma in på närmaste LloydsApotek och begära utskrift av Läkemedelsförteckningen. Eller så kan du beställa den hem direkt med blanketten Begäran registerutdrag ur Läkemedelsförteckningen.

Kan jag se mina barns läkemedelsförteckning?

Som vårdnadshavare för barn under 12 år har du rätt att begära utdrag ur Läkemedelsförteckningen. Detta gör du genom att komma in på närmaste LloydsApotek och visa giltig legitimation. Eller beställa hem ett utdrag med blanketten Begär registerutdrag ur Läkemedelsförteckningen för barn under 12 år. Om du inte är vårdnadshavare måste du ha fullmakt från vårdnadshavaren. Vårdnadshavare för barn/ungdomar mellan 12-18 år har inte rätt att begära utdrag ur Läkemedelsförteckningen utan barnet ska själv göra detta.

Hur återkallar jag ett samtycke?

Samtycke som ges på apotek gäller endast den gången. Samtycke som ges till förskrivare gäller tillsvidare om inte återkallelse av samtycke sker. Detta görs genom att blanketten Återkallande av samtycke sändes till Apotekens Sverige AB.

Delbetalning

Delbetalning på LloydsApotek

Hos oss kan du köpa dina läkemedel på kredit. Vi använder PayEx delbetalning precis som flera andra apotekskedjor.
Alla produkter i vårt sortiment kan delbetalas, det gäller både läkemedel inom högkostnadsskyddet och övriga apoteksvaror. Delbetalningen är en tjänst vi erbjuder för dig som önskar dela upp kostnaden på flera betalningstillfällen, kom in till ditt närmaste LloydsApotek så hjälper vi dig med en ansökan.

Vad kan du handla på delbetalning?

Alla produkter i vårt sortiment kan delbetalas, det gäller både läkemedel inom högkostnadsskyddet och övriga apoteksvaror. Delbetalningen är en tjänst vi erbjuder för dig som önskar dela upp kostnaden på flera betalningstillfällen, kom in till ditt närmaste LloydsApotek så hjälper vi dig med en ansökan.
Du som kund kan välja att handla förmånsberättigade varor inom högkostnadsskyddet, endast apoteksvaror eller kombinera dessa vid dina inköp. Väljer du att handla endast förmånsberättigade varor uppgår maximalt kreditbelopp till 2 250 kr. Väljer du att även handla övriga apoteksvaror öppnas ett utökat konto med maximalt kreditbelopp på 4000 kr.
PayEx sänder ut en avi månadsvis. På avierna anges bl a kreditbelopp, aviseringsavgift och det lägsta belopp som ska betalas. Du kan alltid betala ett högre belopp än det som är lägsta tillåtna. Det tillkommer en aviseringsavgift på 19 kronor.

Ansök om delbetalning på ditt LloydsApotek

Du kan ansöka om delbetalning på alla våra apotek.
När du ansöker om delbetalning görs en sedvanlig kreditprövning av PayEx och sedan tecknar vi ett avtal om kontokredit tillsammans med dig. En gång i månaden får du sedan en avi på dina inköp. Du kan kombinera delbetalningen med kontant – eller kontokortbetalning.

Vilka villkor gäller för delbetalning? För att ansöka om Apotekskonto krävs att du:

  • Har känd hemadress i Sverige
  • Är över 18 år, eller över 16 år med ett eget hushåll
  • Har giltig legitimation
  • Har förmyndares samtycke (om du har en förmyndare)

Vad kan jag handla på delbetalning?

Du som kund kan välja att handla förmånsberättigade varor inom högkostnadsskyddet, endast apoteksvaror eller kombinera dessa vid dina inköp. Väljer du att handla endast förmånsberättigade varor uppgår maximalt kreditbelopp till 2 250 kr. Väljer du att även handla övriga apoteksvaror öppnas ett utökat konto med maximalt kreditbelopp på 4000 kr.

Kan jag delbetala mina barns läkemedel?

Barnens vårdnadshavare kan ansöka om kontokredit för samtliga barn som finns. Vid gemensam vårdnad kan endast en av föräldrarna ansöka om kontokredit, fullmakt måste då lämnas ifall bägge ska sätta inköp på delbetalning. Om vårdnadshavaren har en egen kontokredit kommer aviseringen ske separat. Maximalt kreditbelopp för samtliga barn tillsammans är för närvarande 2 250 kr för förmånsberättigade varor, alternativt 4000 kronor om du väljer att handla med ett Handelskonto.

Om du vill veta mer om PayEx och delbetalning kan du hämta en informationsbroschyr på ditt närmaste LloydsApotek apotek.

Om Apodos

Hur gör jag om jag vill ha mina leveranser från dosapoteket till ett LloydsApotek apotek?

Som doskund kan du själv bestämma på vilket apotek du vill hämta dina dosrullar. Vänd dig till ditt dosapotek.

Jag brukar få mina dospaket hämtade av en anhörig, kommer detta att fungera hos er?

För att en anhöring ska kunna hämta ut dina dospaket hos oss bör du lämna in en fullmaktblankett till apoteket där dospaketen ska hämtas. Annars ska budet ta med sig sin egna och din legitimation för identifiering. Om du vill veta mer om leverans och uthämtning av dospaket kom in och fråga oss på ditt lokala LloydsApotek.

Jag har delbetalning hos det gamla apoteket men jag vill hämta mina dospaket hos er, hur sker betalningen då?
Om du är fakturakund hos dosapoteket men vill hämta dina dospaket hos oss så meddelar du bara Apoteket Kundcentrum. De kommer då lämna besked till din lokala LloydsApotek där du vill hämta ditt paket. Du kommer då som vanligt få din faktura via gamla apoteket men hämtar ut dospaketet på ditt nya LloydsApotek.

Jag brukar normalt betala kontant för dospaketet, men nu vill jag bli fakturakund hos er. Hur ska jag gå tillväga?

Du kan enkelt söka kontokredit hos oss, läs under Delbetalning. Du kommer då att få fakturor från oss för hämtade dospaket.