1280x960 bildmall billboard

Håll dig frisk i influensatider

Vilka är de vanligaste symptomen och hur kan du undvika att bli smittad?

Vad är influensa?

Influensa är en virussjukdom, vanlig influensa benämns ofta som säsongsinfluensa. Man kan vara smittbärare utan att veta om det eftersom man börjar smitta redan ett dygn innan symtomen bryter ut. En del personer, tillexempel de som tillhör så kallade riskgrupper kan bli väldigt sjuka av ett influensavirus medan andra kommer undan lindrigare. Du smittas via andningen och risken att smittas är större inomhus än utomhus. Inom fem till sju dagar går influensa oftast över av sig själv.

Hur undviker man att bli smittad?

 • Var extra nog med att tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Undvik kontakt med personer som du vet är sjuka.
 • Försök att inte röra vid ögon, näsa, mun.

För att undvika att smitta andra är det viktigt med en extra god handhygien och att nysa eller hosta i armvecket.

Smitta och symptom

Om du blir smittad

Influensa orsakas av virus vilket innebär att antibiotika inte hjälper. Men för att lindra besvären kan man vila, dricka mycket, ligga med huvudet högt. Man kan också använda receptfria smärtstillande och febernedsättande medel. Se till att stanna hemma från jobb eller skola, för att unvika att smitta andra.

Vilka är de vanligaste symptomen?

Om du blivit smittad av influensa kan du drabbas av:

 • Hög feber
 • Huvudvärk
 • Muskelvärk
 • Halsont
 • Hosta och ömmande ögon

Det är vanligt att du kan känna dig trött efter virusinfektionen, vanligen i ett par veckor.

Riskgrupper

Att vaccinera sig mot influensa kan vara onödigt om du inte tillhör en riskgrupp. De flesta som sprider influensaviruset och blir smittade är barn och unga, men de som oftast drabbas hårdast av en influensa är äldre människor över 65 år. Det kan då vara en bra idé att årligen vaccinera sig.

Barn, unga och människor i medelåldern tenderar mer sällan att bli allvarligt sjuka, som en följd av influensa. Det är inte influensa i sig som är farlig, utan földsjukdomar som t.ex. lunginflammation som kan göra personer i en riskgrupp allvarligt sjuka.

Riskgrupper

Till en riskgrupp kan du räknas om du är:

 • Äldre än 65 år
 • Har en hjärt- eller lungsjukdom
 • Har svårbehandlad diabetes med höga blodsockervärden
 • Har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
 • Har en kronisk lever- eller njursjukdom
 • Är kraftigt överviktig
 • Är gravid i senare hälften av graviditeten
 • Är barn och har flerfunktionshinder

Prata med din läkare om du osäker på om du tillhör en riskgrupp.

Testa vår recepttjänst

Beställ hem och betala din receptbelagda medicin direkt på lloydsapotek.se. OBS. Du behöver logga in med BankID.