Om oss

Hållbar hälsa för ett friskare Sverige

På LloydsApotek arbetar vi dagligen för ett friskare Sverige – att inspirera och vägleda till ett ökat välbefinnande oavsett hälsosituation.

Hållbar hälsa för ett friskare Sverige

På LloydsApotek arbetar vi dagligen för ett friskare Sverige – att inspirera och vägleda till ett ökat välbefinnande oavsett hälsosituation. Hälsa är därmed också grunden för vårt hållbarhetsarbete. Hälsa och välbefinnande är ett av FN:s globala hållbarhetsmål. Genom investeringar och förebyggande insatser kring hälsa gynnas samhället i stort och då skapas förutsättningar för människors grundläggande rättighet till välbefinnande. Inom det området vill vi kunna påverka i stort och smått.

På LloydsApotek ser vi ett ökat intresse av att vilja få bättre överblick på just hälsa; en bättre hälsa för mig som individ men även för människor runtom mig och inte minst hur min konsumtion påverkar miljön.

Där kommer vi in; vi peppar, ger råd och visar vägen till ett hälsosamt liv.

Vi uppmuntrar konsumenter att välja mer hållbara alternativ i vårt sortiment.

Vi arbetar för ett hållbart arbetsklimat och för en bättre hälsa hos våra anställda, både på jobbet och på hemmaplan.

Vi ställer krav på underleverantörer – för en hållbar värdekedja.

Allt detta kallar vi hållbar hälsa.

Hela vår verksamhet genomsyras av önskan att bidra till ett mer hållbart sätt att se på hälsa utifrån ett individ-, samhälls- och miljöperspektiv.

Hållbarhetsstrategi 

Det finns ett stort hållbarhetsengagemang och intresse för hållbarhetsfrågor på LloydsApotek.

I en intern undersökning svarade majoriteten att det är mycket viktigt att fokusera på hållbarhet, både utifrån ett miljöansvar men även utifrån mig som individ – på arbetet men även privat.

Ur detta intresse och de behov vi ser i samhället har vår hållbarhetsstrategi tagit form. Och vi utvecklas varje dag!

Vi vill att alla ska delta i detta viktiga arbete, att agera med omtanke för vår egen hälsa och miljöns bästa. För det ska vara enkelt, roligt och inspirerande att leva hållbart!

Tillsammans påverkar vi mer – en hållbar framtid för McKesson och LloydsApotek

LloydsApotek är en del av McKesson Europe, ett världsledande företag inom hälsosektorn. Att säkra en hållbar framtid är av största vikt för McKesson och varje dag stöttar vi på LloydsApotek detta engagemang.

Som en internationell aktör är vårt fotavtryck av ännu större vikt och vi arbetar för ett ansvarsfullt agerande och för en positiv effekt från vårt företag på miljön och samhället.

 

 

Att bidra till bättre hälsa är något som driver McKessonanställda världen över och det är även detta som är grunden i vår hållbarhetsstrategi.

Vi har utvärderat var i vår värdekedja där miljö och samhälle påverkas.

Vi har analyserat vad denna påverkan innebär; oavsett om det är ur en negativ aspekt där vi behöver arbeta för att minska vårt fotavtryck eller det positiva värdet vi skapar för våra kunder, anställda och samhället.

Att agera ansvarsfullt och med tydligt fokus är något som binder samman alla marknader inom McKesson men där lokala behov styr de olika initiativ och samarbeten vi har.
 

Årets julklapp från LloydsApotek går i omtankens tecken

Vi stöttar UNHCR som arbetar för att minska spridningen av covid-19 bland världens mest utsatta människor. Vår donation ger tvål och rent vatten för 3 000 familjer i flyktingläger eller 6 stycken nödbostäder som just nu används som fältsjukhus och isolering.
Bidra du med!

Ge en gåva och läs mer om UNHCR:s arbete på: https://sverigeforunhcr.se/stod-oss/gava-corona

 

Läs mer om LloydsApotek och hållbarhet