Bild4 v2

Följ ditt hjärta med Coala Heart Monitor

Lloyds Apotek har ingått ett unikt samarbete med den revolutionerande tjänsten Coala Heart Monitor.

Coala Heart Monitor är en trygghetstjänst som ger dig svar på hur ditt hjärta mår och som kan hitta tidiga tecken på hjärtsjukdomar. Genom att placera Coalan mot ditt hjärta i 30 sekunder, följt av en referensmätning med tum-EKG, får du veta hur ditt hjärta mår – när och var du vill.

Coala bygger på unik patenterad teknologi och mer än 10 års svensk forskning och utveckling.

Coala består av digital teknologi som registrerar och digitaliserar ditt hjärtljud, samt sensorer för att läsa av hjärtats elektriska impulser med EKG.

Med Coala tas både ett digitalt bröst-EKG och ett tum-EKG för att nå maximal precision och underlag för analysen. Du slipper påklistrade elektroder och otympliga apparater.

Bild2

Coala är enkel och pålitlig

Coala är enkel och intuitiv att använda. Coala kommunicerar direkt med din smart phone som vägleder dig, visar dina resultat och lagrar din personliga journal. Svaret på hur hjärtat mår visas tydligt direkt på skärmen. All data sparas, säkert och krypterat.

För dig som har Coala Premium abonnemang kan datan enkelt delas med olika anslutna läkare och vårdgivare. Om ett avvikande värde upptäcks kan Coala Premium användare ta kontakt med Hjärtupplysningen™ direkt eller en ansluten läkare.

Hjärtupplysningen är en vårdgivare som ger sjukvårdsrådgivning med stöd av Coala. De kan manuellt analysera dina mätningar, din profil och ditt allmäntillstånd för att vägleda dig till rätt fortsatt vård.

Bild5 v2

Coala är tillverkad i Sverige

Coala Heart Monitor och dess analysmjukvara är klassad enligt Läkemedelsverket och EU-lagstiftning som en medicinteknisk produkt. Det samlade medicintekniska systemet har därför validerats noga innan det har blivit godkänd för försäljning och användning på den svenska marknaden.

All utveckling, tillverkning och verifiering har skett i Sverige.

Köp Coala Heart Monitor nu

Coala Heart Monitor är mer än en avancerad hjärtmonitor och en app i telefonen. Det är en långsiktig och närvarande trygghetstjänst för dig som är orolig för ditt hjärta.