För närvarande kan det ta längre tid att nå vår kundservice och det kan förekomma förseningar i leveranser för upphämtning i apotek.  Du kan max hämta ut receptbelagda läkemedel för 90 dagars förbrukning.
Kost och hälsa

Alkohol och läkemedel

Alkohol och läkemedel påverkar varandra när de tas tillsammans. Alkoholruset kan förändras och läkemedlets effekt kan förstärkas. Vid viss läkemedelsbehandling kan det vara mycket viktigt att du inte använder alkohol.

Alkohol och läkemedel

Vad händer när alkohol och läkemedel kombineras?

Alkohol är skadligt i sig och kombinationen med läkemedel kan, vid för stort intag, orsaka leverskador. Till exempel är det mycket olämpligt att kombinera alkohol med antibiotika, särskilt de med det verksamma ämnet amoxicillin. Detta är bakteriedödande och tillhör pencillingruppen.

Några exempel på läkemedel med amoxicillin är:

  • Amimox
  • Amoxicillin Aurobindo
  • Amoxicillin Mylan
  • Amoxicillin Sandoz
  • Imacillin

Även paracetamol (till exempel Alvedon, Panodil med flera) kombinerat med alkohol är olämpligt och riskerar att öka läkemedlets skadliga effekt.

Äldre personer och kvinnor löper ökad risk för läkemedelsinducerad leverskada.

När alkohol och läkemedel befinner sig i kroppen samtidigt kan de påverka varandra. Detta kan betyda:

  • Ökad risk för biverkningar.
  • Starkare eller svagare effekt av läkemedlet.
  • Förstärkt alkoholrus.

Vilka läkemedel bör inte kombineras med alkohol?
Vissa läkemedel bör aldrig kombineras med alkohol eftersom de kan orsaka mycket svåra reaktioner. Detta gäller bland annat starka smärtstillande läkemedel som innehåller morfinliknande ämnen och barbiturater som används som lugnande medel och vid epilepsi, till exempel morfin, kodein, tramadol och fentanyl. Att kombinera dessa kan i värsta fall leda till andningsstopp och hjärtstillestånd. 

Läkemedel vid behandling av ångest, depression, AD(H)D och sömnsvårigheter
Psykoaktiv farmaka är medicin som påverkar hjärnan. Dessa kan förstärka ångest, sömnighet och yrsel om de intas med alkohol. Det bästa är att diskutera alkoholintag i samband med behandling med psykoaktiv farmaka med läkaren som förskriver läkemedlen. 

Läkemedel som fungerar blodförtunnande och blodtrycksreglerande
Blodförtunnande medel, som till exempel Trombyl, Waran, Nitroglycerin (behandling vid angina pectoris) med flera innehåller acetylsalicylsyra, som i sig ökar risken för blödningar i tarmarna. Risken ökar än mer om de kombineras alkoholintag.

Läkemedel när du framför fordon
Läkemedel som kan vara farliga att använda i samband med att man framför fordon var tidigare märkta med en röd varningstriangel. Varningstriangeln är numera borttagen (sedan 2007) och information om effekter och bieffekter vid användande av dessa läkemedel finns istället i produktens bipacksedel.

Du är själv skyldig att bedöma din förmåga att framföra fordon när du använder ett läkemedel. Med hjälp av bipacksedelns information och den kännedom du har om hur du mår kan du själv bedöma din körförmåga. Många sjukdomar kan i sig påverka körförmågan.

Om du behöver hjälp att avgöra hur du påverkas av läkemedel kan du rådgöra med din läkare eller apotekspersonal.

Källor: Karolinska Institutet (Ki.se/forskning), Läkemedelsverket, FASS Allmänhet, Vårdguiden 1177.

Läs mer om läkemedelsanvändning: