Intim och sex

Bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos är ett tillstånd då personen får illaluktande (fiskliknande lukt) flytning från slidan på grund av förändrad bakterieflora i slidan. Bakteriell vaginos ökar risken för missfall och för tidig födsel.

Vad är bakteriell vaginos?

Bakteriell vaginos är en slidkatarr som orsakas av en obalans i bakteriefloran i slidan. Tillståndet kännetecknas av att det blir färre av de vanliga mjölksyrebakterierna i slidan som är viktiga för att hålla slidan frisk, och fler av andra bakterier från slidfloran.

Orsaker till bakteriell vaginos

Bara kvinnor får bakteriell vaginos och drabbar oftast de som byter sexualpartner ofta och/eller har samlag ofta. Bakteriell vaginos räknas inte som en sexuellt överförbar sjukdom. Bakteriell vaginos kan smitta vid sex mellan kvinnor och förekommer också hos kvinnor som inte är sexuellt aktiva. 

Symptom på bakteriell vaginos

  • Tunnflytande grå/vit flytning
  • Illaluktande (fiskluktande) flytningar

Andra underlivsbesvär som kan förväxlas med bakteriell vaginos

Svampinfektion i slidan kan förväxlas med bakteriell vaginos. Huvudskillnaderna är att vid svampinfektion så är flytningarna tjockare (keso-liknande i konsistens)  och många upplever en svårare klåda och sveda från underlivet. Andra sjukdomar som också kan leda till ökade flytningar är bland annat klamydiainfektion. 

Bakteriell vaginos och graviditet

Bakteriell vaginos ökar risken för bland annat missfall och för tidig födsel. Om bakteriell vaginos upptäcks tidigt i graviditeten bör det behandlas. Kontakta läkare om du är gravid och misstänker att du har bakteriell vaginos. 

Behandling av bakteriell vaginos

Många som har bakteriell vaginos får inga symptom och tillståndet kan gå över utan behandling. Ungefär 1/3 av de som får bakteriell vaginos upplever att besvären kommer tillbaka även om de har fått behandling. Bara de som har symptom på bakteriell vaginos behandlas med mediciner. 

På apoteket finns receptfria naturläkemedel och produkter med mjölksyrebakterier som kan hjälpa mot den dåliga lukten. Produkterna har ingen bevisad effekt.

Bakteriell vaginos behandlas med antibiotika eller antiseptika.
Det finns två olika sätt som du kan ta läkemedlen:

  • Du kan använda slidkräm eller vagitorier, det vill säga läkemedel som du för in i slidan.
  • Du kan använda tabletter som du sväljer. Behandlingen tar tre till sju dagar beroende på vilket läkemedel du använder.

Det är vanligt att symtomen kommer tillbaka igen efter någon månad. Då kan du behandla igen.

När bör du kontakta läkare?

  • Vid illaluktande flytningar.
  • Om du har andra underlivsbesvär.
  • Om du är gravid och misstänker att du har bakteriell vaginos.

Läs mer om intim och sex: