Barn

Barn

Är ni nyblivna föräldrar eller har ni fått tillskott i familjen? Grattis! Frågorna är många och ju mindre du som förälder har att oroa dig för, desto lättare blir det.

Barn

Om barnet blir sjukt – omvårdnad och mediciner

Det är bra att veta vad man skall göra om ens barn blir sjukt. Här kan du läsa mer om några av de vanligaste sjukdomstillstånden hos små barn och hur man behandlar dem. Vi har läkemedel för flera vanliga sjukdomar hos barn, välkommen in till oss för råd och hjälp, alternativt vänd dig till BVC.

Feber

Barn får lätt feber och det behöver inte betyda att barnet är särskilt sjukt. Feber är kroppens försvar mot virus och bakterier och det är inte farligt i sig men man bör vara uppmärksam på barn med feber. Man bör söka vård omedelbart om barnet:
• inte ger samma kontakt som vanligt
• är slött och inte vill äta eller dricka
• verkar stelt i nacken
• får feberkramp för första gången
• eller har kroppstemperatur över 41,0 grader
• om barn under 3 månaders ålder får feber.

Det är viktigt att barnet får vila ordentligt och dricka mycket. Om barnet mår märkbart dåligt av sin feber, till exempel är gnälligt, har ont i kroppen eller sover eller äter dåligt kan man behandla med febernedsättande läkemedel. Barn som är 6 månader eller äldre kan behandlas utan kontakt med BVC.

Om att mäta tempen

Det finns flera olika sätt att mäta tempen. Det säkraste sättet att mäta feber är i ändtarmen/stjärten, men det viktigaste är att man håller sig till en metod så att man kan jämföra om någon förändring har skett. I vårt sortiment finns ett flertal olika termometrar.