Välvald - apotekens guide för ökad transparens 

De läkemedelsföretag som uppfyller våra krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete får symbolen Välvald i anslutning till produkt. 

  • Företaget ska ha en externt granskad hållbarhetsredovisning
  • Företaget ska vara medlem i organisationen PSCI som arbetar för transparens och hållbarhetsfrågor inom läkemedelsindustrin

Produkter som innehåller diklofenak undantas från Välvald. Sveriges apotek har sedan tidigare en branschöverenskommelse om information angående att diklofenak kan påverka naturen negativt och därför bör användas med eftertanke.