Diabetes

Diabetes typ 2

Vid diabetes typ 2 fungerar insulinet i kroppen inte bra nog och man får för högt blodsocker. Mellan 85 och 90 procent av alla som har en diabetessjukdom har typ 2.

Exakt varför någon får diabetes typ 2 är inte helt känd, men arv och livsstil tycks vara faktorer som påverkar. Diabetes typ 2 är mer ärftligt än diabetes typ 1.

Vad är diabetes typ 2?

Diabetes typ 2 är en sjukdom där kroppen inte klarar att reglera blodsockret normalt. Huvudorsakerna är minskad produktion av insulin och/eller att insulinet inte fungerar tillräckligt bra. Utan tillräckligt med insulin, eller insulin som fungerar dåligt klarar kroppen inte att transportera socker i blodet ut i cellerna. Det leder till att kroppen inte kan använda socker som energikälla vilket i sin tur leder till de typiska diabetssymptomen.

Enligt Diabetsförbundet räknar man med att över en miljon människor i Sverige, mer än 15 procent av befolkningen, bär på arvsanlagen för att utveckla typ 2-diabetes.

Symptom på diabetes typ 2

Symptom på diabetes typ 2 är ofta diffusa och kommer gradvis. Allt eftersom blodsockret stiger kan typiska symptom på högt blodsocker visa sig:

 • Ökad törst och mer frekvent kissande.
 • Trötthet.
 • Viktnedgång.
 • Illamående.

Orsaker till diabetes typ 2

Diabetes typ 2 beror ofta på en kombination av olika faktorer. För en del är det arv som avgör, men livsstil avgör till stor del om vi får diabetes. Riskfaktorer för att utveckla diabetes typ 2 är:

 • Lite motion
 • Övervikt
 • Kost bestående av mycket kalorier och fett
 • Etnisk bakgrund från Asien, Afrika och Stillahavsområdet
 • Hög ålder

Goda råd vid diabetes typ 2

 • Mät blodsockret regelbundet
 • Ta reda på fakta om din sjukdom
 • Kostanpassningar är viktigt för alla diabetiker. Läs våra kostråd här.
 • Var fysiskt aktiv
 • Rök inte. Läs mer om hur du slutar röka här.
 • Gå ner i vikt om du är överviktig.

Senkomplikationer vid diabetes typ 2

Om du har högt blodsocker under längre perioder skadar det kroppens blodådror. Detta ökar risken för att andra sjukdomar uppstår som följd av diabetes. Diabetes typ 2 är en bidragande orsak till att man kan utveckla en rad sjukdomar och besvär:

 • Hjärtinfarkt
 • Njursjukdom
 • Stroke
 • Nedsatt syn eller blindhet
 • Impotens
 • Neuropatisk smärta
 • Fotkomplikationer

Behandling av diabetes typ 2

Livsstilsanpassningar
Livsstilsanpassningar bör alltid ingå i behandlingen av diabetes typ 2 och räknas ofta som den viktigaste behandlingen. Ökad fysisk aktivitet, bra kostvanor och viktnedgång kan bidra till att sänka blodsockret. För många är livsstilsanpassningar tillräckligt för att hålla sjukdomen i schack.

Blodsockersänkande tabletter
Om sjukdomen inte behandlas tillfredsställande med hjälp av livsstilsanpassningar kan det bli nödvändigt med blodsockersänkande tabletter, antidiabetika. Antidiabetika verkar genom att öka utsöndringen av insulin, öka känsligheten/verkan av insulin, minskar kroppens egenproduktion av socker, ökar upptaget av socker in till cellerna eller genom att minska upptaget av kolhydrater från tarmen.

Insulin
Insulin kan också vara en behandlingsform vid diabetes typ 2, då insulinbrist, inte insulinkänsligheten är det dominerande. En del diabetiker använder en kombination av insulin och blodsockersänkande tabletter.

När bör du kontakta läkare?

 • Om du misstänker att du har diabetes.
 • Vid symptom som ökad törst, trötthet och ökat kissande.

Läs mer om diabetes: