Råd och tips

Vitamin B6 Pyridoxin

Vitamin B6 kallas också pyridoxin och är, liksom de andra B-vitaminerna, vattenlöslig. Vitamin B6 är inblandad i många uppgifter i kroppen, bland annat är den viktig för energiproduktionen (särskilt från proteiner).

Vitamin B6 Pyridoxin

P-piller kan minska effekten av vitamin B6. Vitamin B6 finns i flera former i naturen: pyrodoxin, pyridoxal och pyridoxamin. 

Vilken funktion har vitamin B6 i kroppen?

Vitamin B6 är viktig för energiproduktion, proteiner och immunsystemet. Dessutom är vitamin B6 viktig för bildandet av röda blodceller, bildandet av olika signalsubstanser i hjärnan och för bildandet av niacin (vitamin B3) från aminosyran tryptofan. 

Källor till vitamin B6 i kosten:

Exempel på källor till vitamin B6 är lever, spannmålsprodukter, bananer, kött och grönsaker.

Rekommenderat dagligt intag av vitamin B6:

Kön/grupp/ålder

Rekommenderat dagligt intag

Spädbarn 6 – 11 månader

o,4 milligram

Spädbarn 12 – 23 månader

0,5 milligram

Barn 2-5 år

0,7 milligram

Barn 6-9 år

1,0 milligram

Flickor 10-13 år

1,1 milligram

Kvinnor 14 – 30 år

1,3 milligram

Kvinnor över 31 år

1,2

Pojkar 10-13 år

1,3 milligram

Män

1,6 milligram

Gravida

1,5 milligram

Ammande

1,6 milligram

Vad händer vid brist på vitamin B6?

Brist på vitamin B6 kan orsaka depression, sömnsvårigheter, blodbrist (anemi) och kramper. Personer med långvarigt, lågt näringsintag, hög alkoholkonsumtion eller med njursvikt är grupper som kan riskera brist. 

Vad kan hända vid för mycket vitamin B6?

Risken för förgiftning med vitamin B6 är mycket låg. Vitaminen är vattenlöslig och eventuellt överskott sköljs ut med urinen. Höga doser av pyrodoxin över lång tid har visat sig kunna ge neuropati, vilket är en samlingsbeteckning för olika nervsjukdomar.   

Råd och tips för tillskott av vitamin B6

Vitamin B6 finns som B-vitamin forte.

Läs mer om Kost och hälsa: