Råd och tips

Vitamin B12 Kobalamin

Vitamin B12, eller kobalamin, är en grupp kemiska föreningar som liknar varandra och är nödvändiga för människor. Vitamin B12 är viktig för bland annat bildandet av röda blodceller.

Vitamin B12 Kobalamin

Vitamin B12 finns i animaliska produkter, vegetarianer och veganer är därför mer utsatta för brist på vitamin B12.
I motsats till andra B-vitaminer lagras vitamin B12 i kroppen och det tar flera år att tömma kroppens lager helt. 

Vilken funktion har vitamin B12 i kroppen?

Vitamin B12 är viktig för att bilda röda blodceller och arvsmassan DNA. Dessutom är vitamin B12 viktigt för att folsyra ska fungera och för att bibehålla vårt nervsystem. Vitamin B12 är också viktigt för förbränning av kolhydrater, fett och proteiner i kroppen. 

Källor till vitamin B12 i kost:

Vitamin B12 finns bara i animaliska produkter. De viktigaste källorna till vitamin B12 är mjölk, kött, fisk och ägg.

Rekommenderat dagligt intag av vitamin B12:

Kön/grupp/ålder

Rekommenderat dagligt intag

Spädbarn 6 – 11 månader

0,5  mikrogram

Spädbarn och barn under 2 år 

0,6  mikrogram

Barn 2-5 år

0,8 mikrogram

Barn 6-9 år

1,3 mikrogram

Barn 10-13 år

2,0 mikrogram

Vuxna

2,0 mikrogram

Gravida

2,0 mikrogram

Ammande

2,6 mikrogram

Vad händer vid brist på vitamin B12?

  • Den allvarligaste konsekvensen av brist på vitamin B12 är blodbrist (anemi). Tidiga symptom på brist på vitamin B12 kan vara trötthet, yrsel, muskelsvaghet, viktnedgång och försämrad matlust. Obehandlad kan brist på vitamin B12 vara mycket allvarligt och ge benmärgsförlust. 
  • Brist på vitamin B12 beror på otillräckligt upptag, eller intag, av vitamin B12. Upptag av vitamin B12 regleras av ett protein som kallas inneboende faktor (IF, eller intrinsic factor) som utsöndras från slemhinnan i magsäcken. Personer som saknar detta protein (ärftlig sjukdom) är därför utsatt för brist på vitamin B12.
  • Minskat upptag av vitamin B12 kan också uppstå vid tarmsjukdomar, som till exempel Chrons sjukdom och hos äldre personer.
  • Vegetarianer och veganer är särskilt i riskzonen för brist på vitamin B12 eftersom vitamin B12 bara finns i animaliska födoämnen. 

Vad händer vid för högt intag av vitamin B12?

Även om vitamin B12 lagras i kroppen är fara för förgiftning liten. Höga doser av vitamin B12 kan däremot dölja brist på andra B-vitaminer. 

Råd och tips om tillskott av vitamin B12

Vitamin B12 finns i form av både multivitamin-mineraltillskott och i B-komplexpreparat.

Läs mer om Kost och hälsa: