Råd och tips

Vår hållbarhetsstrategi: Bättre hälsa för alla

En välmående planet är en viktig del för din hälsa och en bättre morgondag. Vi på LloydsApotek ser hållbarhet likt ett eko-system där vi alla är beroende av varandra.

Vi bryr oss om den enskilda individen, samhället vi lever i och planeten vi bor på. Det är därför viktigt att vi som företag tar ansvar och noga tänker igenom alla våra affärsmässiga beslut i samtliga led där vi kan påverka.  

En hållbar framtid

LloydsApotek är en del av McKesson Europe, ett världsledande företag inom hälsosektorn. Att säkra en hållbar framtid är av största vikt för McKesson och varje dag stöttar vi på LloydsApotek detta engagemang. Som en internationell aktör är vårt fotavtryck av ännu större vikt och vi arbetar för ett ansvarsfullt agerande och för en positiv effekt från vårt företag på miljön och samhället. Att bidra till bättre hälsa är något som driver McKessonanställda världen över och det är även detta som är grunden i vår hållbarhetsstrategi.  

Det finns ett stort hållbarhetsengagemang och intresse för hållbarhetsfrågor på LloydsApotek. I en intern undersökning svarade majoriteten att det är mycket viktigt att fokusera på hållbarhet, både utifrån ett miljöansvar men även utifrån mig som individ – på arbetet men även privat. Ur detta intresse och de behov vi ser i samhället har vår hållbarhetsstrategi tagit form. Och vi utvecklas varje dag! Vi vill att alla ska delta i detta viktiga arbete, att agera med omtanke för vår egen hälsa och miljöns bästa. För det ska vara enkelt, roligt och inspirerande att leva hållbart! 

Vår påverkan

Vi har utvärderat var i vår värdekedja där miljö och samhälle påverkas. Vi har analyserat vad denna påverkan innebär; oavsett om det är ur en negativ aspekt där vi behöver arbeta för att minska vårt fotavtryck eller det positiva värdet vi skapar för våra kunder, anställda och samhället. Att agera ansvarsfullt och med tydligt fokus är något som binder samman alla marknader inom McKesson men där lokala behov styr de olika initiativ och samarbeten vi har. 

Vi arbetar för en minimal påverkan på vår miljö och klimat bland annat genom effektiv energiförbrukning, optimerat transport- och logistikflöde samt effektiv resurshantering. Vi är ödmjuka när vi säger att det är ett pågående arbete där vi ständigt behöver utvecklas och vara à jour med vad som händer inom hållbar utveckling. Genom vårt dagliga engagemang och driv tar vi allt fler steg mot rätt riktning och mot de mål vi vill nå.  

Tillsammans med vår ägare McKesson Europe ser det som vårt ansvar att minska våra klimatutsläpp och har därför satt ett ambitiöst mål att bli koldioxidneutrala till 2030. För att uppnå detta ambitiösa mål optimerar vi kontinuerligt processer och genomför förbättringar för att säkra att vi använder resurser på ett ansvarsfullt sätt.