Råd och tips

Vår hållbara e-handel

Vi på LloydsApotek stävar efter att skapa långsiktigt hållbar e-handel där du som kund känner dig trygg att handla.

E-handeln har växt explosionsartat under 2020 med en helårstillväxt på 40 procent och en sammanlagd försäljning på 122 miljarder kronor. Att handla varor på nätet är enkelt, effektivt, bekvämt och tidsbesparande. Samtidigt kritiseras e-handeln ofta för att vara ohållbar, men i takt med att handeln digitaliseras finns stora möjligheter till en mer hållbar konsumtion. Här följer mer information om LloydsApoteks initiativ för en mer hållbar e-handel.  

Flera fossilfria och/eller klimatkompenserade leveransalternativ 

Best Transport

Best Transport arbetar aktivt med att ställa om hela sin fordonsflotta för att bli helt fossilfria i Sverige före utgången av 2021. De transporter som inte utförs med förnybara bränslen klimatkompenseras till 100%. Att klimatkompensera innebär en finansiering av en klimatåtgärd oberoende (av?) den egna verksamheten. Genom insatsen reduceras utsläppen med minst lika stor del som ska kompenseras. Utöver den klimatnytta som detta innebär ger klimatkompensationsprojekt ofta positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas. Läs mer här https://www.besttransport.se/foretag/best-hallbarhet/klimatkompenserat/ 

PostNord  

PostNords verksamhet omfattar i huvudsak transporter av olika slag. Koldioxidutsläpp från alla dessa transporter är den enskilt största delen av företagets miljöpåverkan. Företaget arbetar nu aktivt för att minska förbrukning av fossila bränslen, bland annat genom att oftare välja tåg framför flyg, använda elfordon och biodrivmedel. Ambitionen är att vara fossilfria 2030. Läs mer här https://www.postnord.se/om-oss/hallbarhet 

Instabox 

Instabox ska gå över helt och hållet till fossilfria bränslen, med start i mitten av februari 2020. (ska denna mening kanske uppdateras till publicering så att det blir tydligare att det gjorts?) Företaget har installerat egna bränslecisterner på flera terminaler. De har dessutom noggranna instruktioner för personal gällande tankning på rutt för att säkerställa att endast fossilfria bränslens används. Detta är en del av företaget klimatarbete och en resa som de gör med nätbutikerna de samarbetar med. Läs mer här https://instabox.io/se-sv/fossil-free 

 

Initiativ för mer hållbara leveranser 

FSC-certifierade kartonger 

FSC eller Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation. Organisationen verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Vi använder oss av FSC-certifierade kartonger tillverkade av trä som kommer från ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.  

Återvunnet packmaterial 

En viktig del av en hållbar leverans är val av packningsmaterial. Istället för att använda bubbelplast eller dylikt har vi valt att enbart använda oss av papper gjort av återvunnet material i våra paket.  

Minimera luft i paketen 

I genomsnitt innehåller en försändelse ungefär 30 procent luft. Genom att erbjuda flera förpackningsstorlekar vill vi matcha beställningens storlek och på så sätt minska luften i våra paket.  

Ej fria returer 

Möjligheten till att returnera varor som visats sig vara felbeställda är en viktig del för en hållbar e-handel. Däremot får returer inte missbrukas. Genom att inte erbjuda fria returer vill vi förtydliga ansvaret vi har gemensamt när det gäller köp via e-handeln.  

Dellevererar inte 

Vi dellevererar inte utan skickar dina beställda varor först när hela ordern är fullständig i ett och samma paket. Detta för att minska våra koldioxidutsläpp och förbrukning av material.  

Logistikhubb 

Genom att etablera lokala logistikhubbar vill vi framförallt korta ner avståndet mellan utskick av beställd vara och slutkund. Genom detta initiativ är målet att bli ett mer miljöeffektivt företag. Dessutom åstadkommer en hubb snabbare leveranser.