Vad är smärta?

Smärta är en alarmfunktion i kroppen som uppmärksammar oss på skada. Vilken behandling du behöver för din smärta är beroende av flera faktorer. Hur stark smärtan upplevs är olika från person till person, humör, känslor och var du har ont. Eftersom smärta kan vara hämmande i vardagen har vi specialiserat oss på detta på LloydsApotek. 

 

Vad är smärta?

Vad är smärta?

Smärta är en varningssignal om att något inte är som det ska och får oss att ändra vad vi gör eller behandla smärtan. Ett exempel är reflexen som utlöses om du lägger handen på en varm platta. Du drar då raskt bort handen. Detta gör du för att smärtsignaler får musklerna att dra bort handen från plattan, så att skadan och smärtan blir så liten som möjligt.

Olika sorters smärta

Smärta kan delas in på många olika sätt. Smärtbehandling och smärtlindring väljs utifrån väljs utifrån vilken smärta du upplever, var smärtan sitter i kroppen och smärtan varaktighet och intensitet.

Smärta

Kännetecken

Nociceptiv smärta

Nociceptiv smärta är det vi ofta tänker på som ”vanlig smärta”, till exempel smärta som orsakas av värme, slag eller skärsår. Nociceptiv smärta kan utlösas inne i kroppen eller från utsidan.

Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta definieras som smärta orsakad av sjukdom eller skada som påverkar det somatosensoriska nervsystemet. Den svenska termen är nervsmärta. 

Psykogen smärta

Psykogen smärta, är en smärta som orsakas av psykiska sjukdomar, t.ex. depression. Den psykiska störningen/belastningen anses orsaka smärtan.

Idiopatisk smärta

Idiopatisk smärta är en långvarig smärta som har pågått i minst 6 månader, ofta längre.

Smärta delas också in efter om de är akuta (övergående) eller långvariga (kroniska).

Akut smärta

Akut smärta har ofta klara orsaker, som sår, fraktur, skärskada eller slag. Sådan smärta avtar i regel snabbt och gärna i takt med att orsaken behandlas. Akut smärta har en viktig signalfunktion och får oss att reagera snabbt så att skadan begränsas och inte förvärras.

Kronisk smärta

Kronisk smärta varar under lång tid, minst 6 månader. Kronisk smärta är ofta sammansatt, komplicerad och svåra att behandla. Skador eller sjukdomar som inte är fullständigt läkta kan leda till kronisk smärta. En del upplever också kronisk smärta utan en tydlig orsak. Kronisk smärta drabbar omkring 30 procent av den vuxna befolkningen och är den viktigsta orsaken till långtidssjukskrivning. Kronisk smärta kan leda till sömnlöshet, depression och trötthet

Är det farligt att känna smärta?

Smärta i sig själv är i regel ofarligt men smärta är ofta ett tecken på att kroppen är i fara. Smärta gör oss uppmärksamma på fara och får oss att uppsöka hjälp. Kronisk smärta kan vara skadlig för oss eftersom de kan leda till en rad psykiska och fysiska besvär. Ett exempel är en kronisk smärta i en muskel som kan leda till att du överanstränger andra muskler för att kompensera, vilket sedan leder till ny smärta.

Smärtbehandling

Smärtbehandling är beroende av vilken sorts smärta du upplever och smärta är akut eller kronisk. 

Kronisk (långvarig) smärta

Smärta som varar längre tid (kronisk smärta) ska behandlas av läkare för att utreda om den finns en bakomliggande orsak till smärtan. Till exemepl kan långvarig huvudvärk bero på högt blodtryck och då är det helt andra läkemedel än smärtstillande som ska användas. 

  • Vid smärta du inte har känt tidlgare eller som du inte vet orsaken till. Speciellt gäller detta stark smärta.
  • När du har långvarig smärta.
  • Vid diffus och långvarig smärta, detta kan vara tecken på annan sjukdom.