Råd och tips

Tromboflebit

Blodproppar direkt under hudytan i kombination med inflammation i venen kallas tromboflebit. Sjukdomen är relativt ovanlig och är vanligtvis helt ofarlig. Genomsnittlig ålder för att drabbas är 60 år men den är lägre för kvinnor. 

Tromboflebit

Vad är tromboflebit?

Tromboflebit är en inflammation i kärlen som leder blodet tillbaka till hjärtat (vener).  Blodproppen som bildas inne i blodkärlet kallas tromb. Tromboflebit förekommer ofta i samband med åderbråck (varicer).

Orsaker till tromboflebit

  • Åderbråck (varicer) är den vanligaste orsaken till tromboflebit. Ungefär 70% av alla med tromboflebit har åderbråck från början.
  • Intravenös behandling (när en kanyl förs in i ett blodkärl skadas kärlväggen och detta kan leda till tromboflebit).
  • Sjukdomar (till exempel cancer) och läkemedelsanvändning (till exempel p-piller) kan göra att blodet levrar sig lättare.
  • Hjärtsvikt och stroke.

Symptom på tromboflebit

Tromboflebit ger ömhet och obehag inom ett avgränsat område. Allt eftersom inflammationen utvecklas uppstår klassiska inflammationssymptom, som svullnad, ökad temperatur, rodnad och att blodkärlen känns stela och svullna. I 90% av fallen uppstår tromboflebit på benen. 

Behandling av tromboflebit

  • Tromboflebit går vanligen över av sig själv inom loppet av två veckor och ofta behövs ingen behandling. Det hjälper att sitta med benen högt och undvika onödigt mycket sängläge/stillasittande.
  • Kompressionsstrumpor eller elastisk binda kan vara bra för att få ned svullnaden. Man kan också massera in en inflammationsdämpande kräm på det inflammerade blodkärlet.
  • I en del fall kan inflammationsdämpande preparat (NSAID-läkemedel) behövas, eller blodförtunnande medicin. 

När ska jag kontakta läkare?

  • Vid smärtsam tromboflebit.
  • Om du har tromboflebit som sprider sig mot ljumsken.

Källa: Janusinfo mfl. 
Läs fler artiklar om hjärt- och kärlsjukdomar: