Råd och tips

Samarbeten

Att stötta ett friskare Sverige vägleder oss även i hållbarhetssamarbeten där vi vill stötta organisationer och företag som drivs av att på ett nytänkande sätt arbeta med 
att få bättre överblick över hälsa. Vi tror på att gemensamt arbeta proaktivt mot ett mer hälsosamt samhälle.  

En hållbar utveckling kräver ett gemensamt ansvar och att vi tillsammans skapar värde för en hållbar framtid. Vi är därför måna om att skapa nära samarbeten med aktörer som bidrar till att vi kan skapa hållbara samhällen. Vi arbetar aktivt för att hitta inspirerande samarbetspartners inom vår hållbara utveckling. Här nedan finner ni våra hållbara samarbeten. 

 

Bower - panta förpackningar från vårt eget varumärke  

Med start 4 mars 2021 kan du panta alla förpackningar från vårt eget varumärke LloydsApotek och LloydsPharmacy i någon av alla existerande återvinningsstationer. Läs mer här 

 

Skinfo - ökad transparens kring innehållet i hudvårdsprodukter 

Samarbetet innebär att kunden på ett transparent sätt på produktsidorna på lloydsapotek.se, kan se hur och med vad hudvårdsprodukter är producerade. Kunden kan dessutom spara ingredienser eller egenskaper till sina personliga inställningar. Läs mer här 

 

FrostPharma – återvinningsbar bioplast i arbetet för ett minskat koldioxidavtryck 

LloydsApotek tar nu nästa steg i sitt hållbarhetsarbete och ingår ett samarbete med FrostPharma som innebär att företaget köper in doseringshjälpmedel, vilket innefattar doskopp, doskil, dosspruta i bioplast. Byte från befintligt sortiment ligger i linje med de nya EU direktiven vilka innebär minskad användning av icke-miljöanpassade engångsartiklar samt minskning av CO2-avtryck. Läs mer här

 

UNHCR -  FN:s flyktingorgan som kämpar för flyktingars rättigheter och räddar liv. 

Vi vill att alla ska kunna bygga en bättre framtid och internationell solidaritet har aldrig varit viktigare än nu. UNHCR som verkar för att säkerställa allas rätt att söka asyl och att hitta en säker fristad efter flykt från våld, förföljelse, krig eller katastrof. Vi stöttar UNHCR som arbetar för att minska spridningen av covid-19 bland världens mest utsatta människor. Vår donation ger tvål och rent vatten för 3 000 familjer i flyktingläger eller 6 stycken nödbostäder som just nu används som fältsjukhus och isolering. Bidra du med! 
 
Ge en gåva och läs mer om UNHCR:s arbete på: https://sverigeforunhcr.se/stod-oss/gava-corona