Råd och tips

Så fungerar inflammationsdämpande läkemedel

NSAID-preparat är smärtstillande läkemedel som också fungerar inflammationsdämpande och febernedsättande. Detta gör dem särskilt bra för behandling av vissa typer av smärta. NSAID-läkemedel omfattar en rad olika verksamma ämnen och många kan köpas receptfritt.

NSAID-preparat

NSAID står för Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, det vill säga anti-inflammatoriska läkemedel som inte innehåller steroider eller kortikosteroider.  Den anti-inflammatoriska effekten underlättar vid till exempel svullnad, smärta, ömhet, rodnad och begränsad rörlighet. De har också en febersänkande (antipyretisk) och smärtstillande (analgetisk) effekt. De mest kända verksamma ämnena är (kända produkter inom parantes):

 • Ibuprofen (Ibuprofen Orifarm, Ibuprofen Actavis, Ibuprofen Apofri, Inprensa, Ipren, Ibuzin)
 • Naproxen (Naprocur, Alpoxen, Naproxen Apofri, Naproxen Orifarm, Naproxen Bluefish, Naproxen Mylan)

Typ av smärta

Produktförslag

Hur du använder läkemedlet

Sträckning, stukning

Ibuprofen eller Diklofenak i gel-form

Massera in gelen i några minuter. Glöm inte att tvätta händerna efteråt. Undvik direkt solljus på behandlingsområdet, huden kan bli ljuskänslig.

Artrit i finger- eller knäled

Diklofenak i gel-form

Lokalbehandling, lämplig för avgränsad smärta. Undvik direkt solljus på behandlingsområdet, huden kan bli ljuskänslig.

Lätt till medium huvdvärk

Acetylsalicylsyra (NSAID), paracetamol, och koffein.

Kombinationspreparat för vuxna och barn över 12 år.

Huvudvärk, tandvärk, menssmärta, muskel- och ledsmärta, febernedsättande

Ibuprofen. Nurofen, oral suspension

Nurofen är lämplig för lindring av feber och smärta hos barn. 

Mensvärk

Ibuprofen, naproxen

Smärtstillande vid måttlig till akut smärta         

Tänk på att inte kombinera mediciner inom NSAID-gruppen, till exempel att du samtidigt använder både ibuprofen och acetylsalicylsyra. 

Läs alltid igenom bipacksedeln innan du påbörjar behandling!

Hur funkar NSAID-läkemedel?

 • Inflammationsdämpande effekt. Om kroppen blir skadad eller får något "främmande" i sig reagerar den genom att dra igång en rad processer som orsakar en inflammation i det aktuella området.  Området kan rodna, bli svullet, ömt, göra ont och ofta kan det vara obehagligt att röra det. NSAID-preparat dämpar denna reaktion genom att hindra att det skapas en grupp inflammationsframkallande ämnen som kallas prostaglandiner. Denna effekt kan vara gynnsam vid smärtor i muskel och skelett eller andra smärttyper där inflammation är en viktig orsak till smärtan.
   
 • Smärtstillande effekt. Den smärtstillande effekten kommer som en följd av att läkemedlet dämpar inflammationsreaktioner som kan vara smärtsamma. Troligtvis verkar NSAID-preparat direkt på hjärnan och dämpar själva smärtupplevelsen. 
   
 • Febernedsättande effekt. NSAID ger en febernedsättande effekt genom att påverka området i hjärnan (hypotalamus) som kontrollerar kroppens temperatur.

När ska jag undvika NSAID-läkemedel?

Gravida:
Gravida bör inte använda NSAID-mediciner på grund av ökad risk för skadliga effekter på fostret. Risk för skada på foster är störst i tredje trimestern. Diskutera alltid med en läkare om du är gravid och behöver använda NSAID-läkemedel.

Planerar att bli gravid:
NSAID-preparat kan göra det svårt att bli gravid genom att de påverkar ägglossningen. Denna påverkan upphör när du slutar använda läkemedlet. Om du använder NSAID och samtidigt upplever att det är svårt att blir gravid kan du prova paracetamol istället.

Samtidigt som du använder andra läkemedel:
Vissa läkemedel kan vara olämpliga att använda i kombination med NSAID-läkemedel. Är du osäker på vilka läkemedel som inte passar ihop kan du höra med en farmaceut på apoteket. Exempel på läkemedel som inte bör kombineras samtidigt som du använder NSAID-läkemedel under kortare eller längre tid är:

 • Blodförtunnande läkemedel 
 • Kortikosteroider (Kortison)
 • Vissa blodtryckssänkande och vätskedrivande läkemedel

Även personer med astma kan påverkas negativt av NSAID, genom att astmaanfall utlöses. Personer med hjärt-, lever- eller njursjukdomar bör vara försiktiga. Barn bör ej använda NSAID-läkemedel utan att specialistläkare tillfrågats eftersom erfarenheterna av preparaten inom NSAID är
begränsade gällande barn.
Läs mer om behandling vid värk: