Råd och tips

Mät blodtrycket på LloydsApotek

Just nu utför vi inga blodtrycksmätare på LloydsApotek. Högt blodtryck innebär att ditt blodtryck är högre än normalt. Blodtrycket varierar med ålder, tid på dygnet och kan påverkas av bland annat stress.

Mät blodtrycket på LloydsApotek

Vad är det som mäts?

Blodtrycket anges i två siffror till exempel 120 över 80. Den första siffran är övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blodet. Den andra är undertrycket som visar när hjärtat slappar av och fylls med nytt blod.

Så här kan du mäta ditt blodtryck

Det finns flera sätt att mäta ditt blodtryck. Hos läkaren får du ofta en blodtrycksmanschett på överarmen som pumpas upp med luft. Blodtrycket mäts ofta flera gånger när du är hos läkaren. Detta för att undvika så kallat "vita-rocken-syndromet", vilket innebär att blodtrycket är högt på grund av att du är nervös eller att det är en ovan situation. Blodtrycket kan också mätas med hjälp av en automatisk blodtrycksmätare som du har på dig i ett helt dygn. 

Hur vet jag att jag har högt blodtryck?

Högt blodtryck (hypertoni) smyger sig oftast på och ger vanligen inga symptom förrän efter lång tid. Därför är det viktigt för alla över 50 år att kontrollera blodtrycket en gång per år.

Vad betyder siffrorna?

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg). Övertrycket kan avslöja graden av åderförfettning och anses vara den viktigaste markören vid blodtycksmätning. Ju stelare blodkärlsväggarna är desto högre är övertrycket.

Hur ser ett normalt blodtryck ut?

Ett vanligt övertryck ligger på omkring 110-130 mmHg. Ett vanligt undertryck är 80 mmHg. Vad som räknas som normalt blodtryck kan variera under dygnet, från person till person och olika åldrar.

Högt blodtryck ger ofta inga symptom och du kan därför ha högt blodtryck länge utan att märka det. Du kan känna dig trött, ha lätt huvudvärk, yrsel och näsblod. Om du går med högt blodtryck länge ökar det risken för bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. 

Varför har jag högt blodtryck?

Mellan 30 och 60 procent av blodtrycksvariationen i befolkningen bestäms av ärftliga anlag medan resten beror på övervikt, stress, matvanor, högt saltintag och hög alkoholkonsumtion. 

Vad kan jag göra för att sänka mitt blodtryck?

Det finns flera saker man själv kan göra för att påverka sitt blodtryck. Här listar vi några tips:

Behandling av högt blodtryck

Behovet av behandling kan bedömas av din läkare efter en ordentlig utvärdering. Målet med behandlingen är att reducera risken för hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död.

För de flesta som får blodtrycksmediciner är detta en livslång behandling. Det finns många olika mediciner som sänker blodtrycket. Några svarar bra på bara en medicin, medan andra  behöver två eller flera mediciner. Val av behandling görs i samråd med din läkare, så att du får den behandling som ger bäst effekt och minst antal biverkningar för dig. Allvarliga biverkningar är ovanligt. Yrsel är vanligt i början av behandlingen och en del kan också uppleva huvudvärk och trötthet. 

Vanliga blodtrycksmediciner

Vätskedrivande mediciner (diuretika)

Vätskedrivande mediciner sänker blodtrycket genom att öka salt- och vätskeutsöndringen från njurarna och genom att utvidga blodådrorna. Medicinen gör att du behöver kissa oftare så det är bra att ta den på morgonen. Vätskedrivande medicin kan påverka blodsockret hos diabetiker. 

Betablockerare

Betablockerare sänker pulsen (hjärtfrekvensen) och blodmängden som pumpas ut vid varje slag. Detta ger minskad arbetsbelastning på hjärtat och blodtrycket sänks. Sluta aldrig tvärt med betablockerare. En evenutell nedtrappning ska ske gradvis över tid och i samråd med läkare. 

ACE-hämmare

ACE-hämmare utvidgar blodådrorna genom att hämma ett enzym som bildar ett hormon som drar samman blodådrorna (angiotensin 2). ACE-hämmare har också en svagt vätskedrivande effekt som förstärker den blodtryckssänkande effekten. Torrhosta är en vanlig biverkning om du tar ACE-hämmare. 

Angiotensin 2-blockerare

Angiotensin 2-blockerare har en blodtryckssänkande effekt som liknar ACE-hämmare. Angiotensin 2-blockerare hindrar effekten av angiotensin 2, som drar samman blodådrorna. 

Kalcium-blockerare

Kalcium-blockerare fungerar genom att utvidga blodådrorna, sänka pulsen och minska belastningen på hjärtat. En del personer kan få svullna fotleder som biverkning. Kalcium-blockerare används ofta i kombination med andra blodtrycksmediciner. 

Antiadrenergika

Antiadrenergika sänker blodtrycket genom att hämma effekten av stresshormoner som utvidgar blodådrorna. 

Logga in för att beställa dina mediciner.

När bör du kontakta läkare?

  • Om någon i din familj har hjärt-kärlsjukdomar eller om du har någon av ovanstående riskfaktorer så kan det vara smart att mäta blodtrycket regelbundet hos läkare.
  • Om du misstänker att du har högt blodtryck.
  • Om du använder blodtrycksänkande mediciner och upplever obehagliga eller många biverkningar. 

Källa: Vårdguiden 1177, Hjärt- Lungfonden, Vårdhandboken

Läs mer om hjärt- och kärlsjukdomar: