Råd och tips

LloydsApoteks hudexperter hjälper dig

LloydsApotek kombinerar vi expertis med innovativ teknik för hudanalys med hjälp av maskinen SkinSoft Plus.

LloydsApoteks hudexperter hjälper dig

Med SkinSoft Plus kan vi mäta din huds fuktighet, sebum (det vill säga fetthalt), elasticitet,pH och melaninhalt. Efter en hudanalys kan vi kartlägga din hudtyp och ge dig personliga råd och rekommendationer som är anpassade efter dina behov. Vi har hudexperter hos alla våra apotek och hudterapeuter i de flesta, kom in till oss så hjälper i dig.

Kontrollera hudens kondition med hudanalysmaskinen

Den mäter hudens:
• Fuktighetsnivå
• Sebumnivå (fetthalt)
• Elasticitet
• pH-värde
• Melaninhalt – talar om hur stort skydd huden har mot UV-strålning

Fukthetsnivå och sebum (torrhetsnivå)

Fuktighetsnivån beskriver hur mycket vatten som finns i huden medan en sebum-nivå talar om hur mycket fett/olja huden innehåller. Fuktighetsnivån mäts med hjälp av en kondensator som registrerar fuktighetsnivån. Hudens torrhet mäts genom fotodetektorer som mäter ljusets reflektion.

Elasticitet

Här mäter vi hudens elasticitet. Undersökningsinstrumentet mäter hur mycket huden lyfter sig inne i en vakuumkammare. Sensorn läser av hudens deformation som då beskriver elasticiteten. Med hjälp av detta verktyg kan vi läsa av hudens biologiska ålder i förhållande till det kronologiska referensvärdet.

Solkänslighet

Hudanalysmaskinen kan också mäta hudens solkänslighet. Den mäter då melaninhalten i huden, som talar om vilket skydd du har mot UV-strålar. Med hjälp av denna analys kan man mäta hur länge du kan vistas i solen utan att bränna dig.

pH-värde

Huden är normalt sätt svagt sur. Hudens pH-värde är en viktig faktor för att vara en bra barriär mot smuts, bakterier och virus. En alkalisk (basisk) hud är mer känslig för att skapa Acne och andra inflammationsprocesser. Hudens pH-balans är viktig för att svara på olika typer av hudbehandlingar.

Soft Plus

Mäter pH-värdet via en sensor som läser av antal joner förhållande till en referensvätska med ett neutralt pH-värde. Genom att läsa av hudens jon-koncentration förhållande till vätskans referensvärde, avgör man hudens pH-värde.

”Vanlig tvål”

Den är ofta basisk och avlägsnar därför det naturliga skyddet från huden. Felaktig rengöring gör huden mer sårbar och irriterad. Bra skönhetsvård börjar alltid med rätt typ av rengöring.