Råd och tips

Hållbart sortiment

Vi arbetar kontinuerligt med att erbjuda och utveckla ett hållbart sortiment som hjälper konsumenter att välja ett mer hållbart alternativ som är bättre för människa och miljö. Vi utvecklar detta arbete löpande. Inom vårt eget varumärke LloydsApotek/LloydsPharmacy, fokuserar vi på att ingredienser och förpackningar följer dagens miljökrav för att hjälpa dig att agera mer miljömedvetet. Vi arbetar aktivt för att driva detta arbete framåt och utveckla vårt sortiment inom området. Att ta ansvar för vår omvärld handlar även om att minska vårt avtryck från läkemedelsrester. Vi gör det därför enkelt att lämna tillbaka överblivna läkemedel för att minska mängden läkemedel som hamnar i naturen och skadar sjöar och mark. För att uppmuntra fler att agera ansvarsfullt ger vi även medlemspoäng vid returnering av överblivna läkemedel. 

 

LloydsApotek och övriga apotek lanserar konsumentguiden Välvald 

Sedan flera år har forskning visat att det släpps ut stora mängder läkemedelsrester vid tillverkning i till exempel Indien och Kina. Dessa utsläpp kan ge negativ påverkan på både människor och natur. Men idag finns inga krav på att läkemedelsföretagen öppet ska redovisa var och hur läkemedlen tillverkas. Därför saknar vi tillräcklig kunskap om miljöpåverkan från de läkemedel som säljs på apotek i Sverige. Det vill vi tillsammans med övriga apoteksaktörer ändra på. 

 

Apoteksbranschen har därför tagit fram en guide till de företag som är mer transparenta i sitt hållbarhetsarbete. Eftersom läkemedelsföretagen inte vill lämna ut detaljinformation om tillverkning så är miljö- eller hållbarhetsmärkning av läkemedel omöjlig idag. Men vissa företag arbetar ändå mer än andra med hållbarhet och ökad transparens, det vill apoteken premiera. 

”En av styrkorna och som möjliggör en större påverkan på transparens kring läkemedelstillverkningen är att alla apotek i Sverige nu går samman för att försöka skapa en förändring. Vi vill gemensamt kunna driva på en ökad transparens och underlätta för våra kunder att göra mer medvetna val”, säger Karl Eckerdal VD LloydsApotek. 

Välvald finns i anslutning till receptfria läkemedel i butik och i e-handel på alla apotek från och med den 11 februari 2021.