Råd och tips

Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport följer vi upp vår konsumtion av vatten, el, koldioxidutsläpp, återvinning av avfall med mera. Detta har drivit på förändringar i hur vi arbetar.  

  • Vi har bland annat reviderat vår resepolicy inom företaget till att föredra digitala möten om möjligt, samt att premiera miljövänliga alternativ när en resa är nödvändig.  

  • Vi strävar även alltid efter att välja miljövänliga alternativ och Svanenmärkt material och har kravställt detta mot våra underleverantörer.  

  • Att övergå från plast- till papperspåsar var ett naturligt steg i vårt hållbarhetsarbete och strävan att minska vårt klimatavtryck. 

"Vår hållbarhetsrapportering vägleder oss i hur vi lever upp till våra krav samt styr oss i vårt agerande. Som en del av ett världsledande företag är vårt agerande av ännu större vikt och kan göra stor skillnad. Ett stort engagemang inom företaget gör att många vill bidra till detta viktiga arbete; i stort och smått. ​​Vi har bland annat underlättat för personalen att sortera rätt för att ta ansvar för vårt avfall, vi reser mindre och väljer digitala möten samt miljövänliga alternativ när en resa behövs. Vi klimatkompenserar förbrukningen av elektricitet för alla våra apotek samt arbetar med partners som erbjuder klimatkompenserade transporter. Vi har även nyligen introducerat Green Six Sigma, ett sätt att uppmuntra kreativa förslag inom området hållbarhet för att förbättra processer eller nya initiativ på området. Jag ser med förtroende på de insatser vi arbetar med idag men även på vad vi som företag kommer att åstadkomma framöver för att minska klimatavtryck.” Karl Eckerdal, VD LloydsApotek 

 

Vi står inför sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar där människors liv över hela världen påverkas på alla otänkbara sätt. Vi står ödmjuka inför dessa utmaningar och vill förstå problematiken och innebörden av vad ett hållbart agerande betyder. Vi behöver tänka större, samarbeta mer och förnya våra strategier- och att göra allt detta med förståelse och omtanke.  

McKesson har publicerat en gemensam CR-rapport för sina verksamheter i USA, Kanada och Europa. Rapporten visar framstegen inom verksamheten och ger insikter och förståelse för McKessons inställning till hur man kan hantera miljöutmaningar som en lenande aktör inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi är stolta över vår starka grund och engagemang för hälsan hos individer, samhällen, vår planet och näringsliv. Samtidigt förstår vi att världen ständigt förändras och därigenom även våra förutsättningar, men vårt ansvar som ledande aktör inom branschen innebär att göra mer. 

Läs Mckesson Europe här.