Råd och tips

Hållbar hälsa, människa & miljö

Att arbeta för ett friskare Sverige är något som driver oss varje dag. Detta fokus innefattar de konsumenter vi möter i apoteken, där vi dagligen ger råd och vägleder till ett mer hälsosamt liv, oavsett hälsosituation.

Det är en grundförutsättning för våra anställda där vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö som skapar mer kvalificerade, engagerade och friska medarbetare. Att arbeta för mångfald är för oss en självklarhet eftersom vi är övertygade om att det ger en bredare kompetens och trivsam arbetsmiljö.  

På LloydsApotek arbetar vi dagligen för ett friskare Sverige – att inspirera och vägleda till ett ökat välbefinnande oavsett hälsosituation. Hälsa är därmed också grunden för vårt hållbarhetsarbete. Hälsa och välbefinnande är ett av FN:s globala hållbarhetsmål. Genom investeringar och förebyggande insatser kring hälsa gynnas samhället i stort och då skapas förutsättningar för människors grundläggande rättighet till välbefinnande. Inom det området vill vi kunna påverka i stort och smått. 

Vi vill att så många som möjligt ska kunna utvecklas och samtidigt få koll och kontroll på sin hälsa, att bidra till en bättre hälsa för mig som individ men även de runt om mig och där jag bor. Där kommer vi in, vi peppar, hjälper till och vägleder till ett hälsosamt liv med omtanke för dig och de runtom oss.  

Hållbar hälsa

På LloydsApotek ser vi ett ökat intresse av att vilja få bättre överblick på just hälsa; en bättre hälsa för mig som individ men även för människor runtom mig och inte minst hur min konsumtion påverkar miljön. Där kommer vi in; vi peppar, ger råd och visar vägen till ett hälsosamt liv. Vi uppmuntrar konsumenter att välja mer hållbara alternativ i vårt sortiment. Vi arbetar för ett hållbart arbetsklimat och för en bättre hälsa hos våra anställda, både på jobbet och på hemmaplan. Vi ställer krav på underleverantörer – för en hållbar värdekedja. Allt detta kallar vi hållbar hälsa. Hela vår verksamhet genomsyras av önskan att bidra till ett mer hållbart sätt att se på hälsa utifrån ett individ-, samhälls- och miljöperspektiv. 

Vi arbetar aktivt för att hushålla med våra resurser för ett mer välmående samhälle och på så sätt även minska vårt klimatavtryck. Detta är ett av vårt viktigaste ansvar att ta. Att vägleda och erbjuda produkter med omtanke, för våra kunders eget välbefinnande men samtidigt övervaka hur produkterna är tillverkade och transporterade. Vi har därför satt ett ambitiöst mål att reducera vårt klimatavtryck avsevärt genom ett flertal initiativ. För att uppnå detta mål optimerar vi kontinuerligt processer och genomför förbättringar för att säkra att vi använder resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi arbetar för en minimal påverkan på vår miljö och klimat bland annat genom effektiv energiförbrukning, optimerat transport- och logistikflöde samt effektiv resurshantering. 

Det här kallar vi hållbar hälsa - ett proaktivt ställningstagande för konsument-, samhälls- och miljöansvar. En vilja som genomsyrar hela verksamheten där vi vill bidra till ett mer hållbart sätt att se på hälsa. Att våra anställda får ett hållbart arbetsklimat för en bättre hälsa, på jobbet såväl som hemma. Att erbjuda och vägleda konsumenter till ett mer hållbart alternativ i vårt sortiment. Att ställa krav på underleverantörer och läkemedelssäkerhet - för en hållbar värdekedja.  

Det ska vara roligt och inspirerande att leva hållbart.