Råd och tips

Höstblåsor

Höstblåsor, vesikulös stomatit, är oftast en beskedlig virusinfektion. De kallas ibland för hand-, fot- och munsjuka eftersom blåsorna förekommer i munnen men även ibland på händer och fötter.

På grund av namnet blandas infektionen ibland ihop med djursjukdomen mul- och klövsjuka. Denna sjukdom orsakas dock av ett helt annat virus.

Varför får man höstblåsor?

Oftast är det barn under 10 år som får höstblåsor, antingen mot slutet av sommaren eller tidigt på hösten. De sprids via kontakt med redan sjuka som utsöndrar virus via näsa och svalg. Mat och vatten sprider inte infektionen. 

Infektionen orsakas av virus från den så kallade enterovirusgruppen. Enterovirus är ett samlingsnamn för flera olika virustyper som kan ge mag-tarmsymptom. Enterovirus infekterar till största del via svalg och inkubationstiden (den tid som går mellan att du smittas tills sjukdomen bryter ut) för enterovirus är mellan ett par dagar upp till två veckor. 

Vilka symptom ger de?

  • Blåsor i, och runt munnen (läppar, insidan av kind, tunga, gom och svalg).
  • Blåsorna börjar som små röda, punktformade förändringar. Dessa blir till blåsor och sedan till sår. 
  • Det är vanligt att få ont i halsen eftersom blåsorna ibland sätter sig där. 
  • Blåsorna kan förekomma även på handflata och fotsula. 
  • Feber, vanligen mellan 38 och 39º C.    
  • Sår som uppträder efter spruckna blåsor.  

Kan jag undvika att smittas av dem?

  • Höstblåsor är svårt att förebygga men att vara noggrann med hygienen är viktigt.
  • Det finns inga vaccin mot höstblåsor. 

Källor: Folkhälsomyndigheten

Läs mer om barn och infektioner: