Råd och tips

Fluortantens dag 1/9 2020

För cirka 50 år sedan revolutionerades svensk tandvård - tandkräm med fluor introducerades. Samtidigt började tandhygienister regelbundet att besöka svenska grundskolor för att låta eleverna skölja med fluor och begreppet "fluortant" etablerades.

Fluortantens dag 1/9 2020

Kariesproblem i Sverige nådde sin höjdpunkt under 1950-talet och största delen av befolkningen hade ett eller flera hål i tänderna. Dock var det sedan tidigare känt både att socker hade en negativ påverkan på tandhälsan och att fluor verkade ha en positiv inverkan på tänderna. Följden blev att Medicinalstyrelsen rekommenderade föräldrar och målsmän att begränsa barnens godisätande till en dag i veckan – lördagsgodis. I svenska grundskolor blev "fluortanter" obligatoriska inslag från 1960 fram till 1990-talet. Manliga tandhygienister med samma uppgift kallades "fluormän".  

Hur mycket fluor ska jag använda?

För att motverka karies ska fluormängden anpassas efter ålder och behov. Fluorets effekt är kortvarig och lokal.
För att få en kariesförebyggande effekt måste fluor tillföras kontinuerligt på tandytan.

För vuxna är rekommendationen två cm fluortandkräm på tandborsten, två gånger om dagen och borsta i två minuter. För barn upp till 6 år bör barntandkräm med lite lägre fluorhalter användas. För små barn gäller att mängden tandkräm ska vara lika stor som barnets lillfingernagel och att en vuxen bör övervaka tandborstningen så att inte tandkräm sväljs ned i onödan.Sveriges Tandläkarförbund rekommenderar sköljning med fluor som komplement till tandborstning. För vuxna personer med förhöjd kariesrisk är fluorsköljning en viktig del av egenvården.

Måste jag använda fluortandkräm till mitt barn?

Att inte använda fluortandkräm innebär dock en ökad risk för att barnet utvecklar karies och får en sämre munhälsa i framtiden. Tänk på att mjölktänder är känsligare för kariesangrepp än permanenta tänder.

Finns alternativ till fluortandkräm med samma effekt?

Nej. Rengöring av munhålan kan göras mekaniskt, alltså med borste och vatten. Den mekaniska rengöringen motverkar plack, det vill säga bakteriebeläggningen på tänderna.
Rengöring kan även göras med tandborste och alternativa tandkrämer innehållande exempelvis aloe vera. Det är dock viktigt att tänka på att dessa alternativ inte har någon kariesförebyggande effekt. Även om produkten genom tandborstningen rengör rent mekaniskt kan de alltså inte sägas ha samma effekt som fluortandkräm eftersom de inte motverkar syraangrepp på tänderna och inte stärker tändernas emalj.

Läs mer om tandvård: