Råd och tips

Behandla tränings- och idrottsskador

Fysisk aktivitet i form av träning och idrott kan ibland leda till skador. Korrekt behandling reducerar smärtan, besvären och tiden du måste göra uppehåll i aktiviteten.

Tränings- och idrottsskador

De flesta idrottsskador uppstår i lagidrotter med kroppskontakt (handboll, fotboll och ishockey). Skadorna kan oftast delas in i akuta och kroniska skador.

Akuta skador

En akut skada innebär att en viss typ av belastning är större än vad vävnaden (hud, muskler, senor, skelett, ledband) tål och vävnaden skadas. Stöt, slag, vridningar och sträckskador är typiska exempel på akuta skador.

Skadan kan också vara en sårskada i form av skrubbsår, stick, skärskada eller skavsår.

Behandling av akuta skador

Akuta idrotts- och träningsskador ska bedömas och behandlas av läkare eftersom de kan leda till omfattande smärta. Drabbas du av en akut skada bör du avbryta träningen direkt och få förstahjälpen så snart som möjligt. Vid de flesta akuta träningsskador kan RICE-principen bidra till att minska smärta och skada.

R: Rest (=vila)
I: Ice (=kyla)
C: Compression (=kompression)
E: Elevation (=högläge)

Ibland används akronymen PRICE istället, där P står för Protection (=skydda).

Första steget, Vila, innebär att du så fort som möjligt ska avsluta aktiviteten du ägnar dig åt. Så fort en vävnadsskada uppstått är det ökade blodflödet till musklerna som uppstår vid träning, till nackdel för dig. Målet är att minska blodflödet till området som skadats. Att vila innebär också att du under de första 24 – 48 timmarna ska undvika att belasta den skadade kroppsdelen. Ibland kan kryckor vara bra, till exempel vid skador på ben eller fotled. 

Andra steget, Kyla: Kylans främsta funktions är att lindra smärtan. En ispåse kan läggas på den skadade kroppsdelen. 

Tredje steget, Kompression: Detta steg är absolut viktigast om du försöker reducera till exempel en blödning. Genom att lägga på ett förband och dra åt så hårt du kan, kan du minska blodtillförsel snabbt. För en del kan detta steg vara påfrestande eftersom det kan skapa mer smärta i ett område som redan gör ont. 

Fjärde och sista steget, Högläge: Steget är till för att minska blodflödet till området som skadats. Effekten av högläget beror på hur högt du håller skadan över hjärtat. Högläge kan vara ett alternativ till kompression om du inte vill sova med kompressionsförband under natten. 

Belastningsskador

Utsätter du muskler eller leder för felaktig belastning upprepade gånger över tid kan du drabbas av belastningsskada. Vävnaden skadas för att belastningen på den är större än vad den tål. Belastningsskador leder till vävnadsskador och inflammation som akuta skador, men belastningsskador leder inte till blödning. Inflammationen kan bli långvarig.

Behandling av belastningsskador

Inflammationen som uppstår till följd av belastningsskadan kan behandlas med receptbelagda eller receptfria inflammationsdämpande läkemedel som även dämpar smärtan. Belastningsskador kan uppstå på grund av ensidig träning, felaktig belastning, fel/dålig utrustning, bristande töjbarhet i muskulaturen och övervikt. Behandling av belastningsskador består ofta i att avlägsna orsaken till belastningsskadan. 

När ska jag besöka läkare?

  • Vid kraftig eller långvarig smärta.
  • Om ett ben, arm eller ett finger ligger fel, eller verkar kortare eller längre än vanligt.
  • Vid misstanke om benbrott.

Läs mer om muskelsmärta och träning: