Råd och tips

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. Vid Alzheimers förstörs nervceller i hjärnan och det första symptomet är oftast problem med minnet. Alzheimers sjukdom är vanligast hos äldre över 65 års ålder.

Alzheimers sjukdom

Vad är Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom är kronisk och förvärras gradvis. Processen leder till att personen förlorar mentala funktioner, som till exempel minne, och därefter förmågan att utföra praktiska uppgifter. Sjukdomen är uppkallad efter den tyska läkaren Alois Alzheimer som beskrev sjukdomen första gången år 1907.

Hur vanligt är Alzheimers?

Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i Sverige i en demenssjukdom. Av dessa är cirka 60 procent Alzheimers sjukdom. Det är inte bara äldre personer som drabbas men risken att insjukna ökar med stigande ålder.

Varför får man Alzheimers?

Den bakomliggande orsaken till sjukdomen tros vara en kombination av flera faktorer. Hög ålder är en viktig riskfaktor för att utveckla en demenssjukdom. Personer som har nära släktingar med Alzheimers sjukdom löper också större risk för att drabbas. Andra riskfaktorer är bland annat högt blodtryck och diabetes.

Vad händer i hjärnan vid Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom är en hjärnsjukdom där hjärncellerna dör onormalt fort. Mellan nervcellerna i hjärnan bildas så kallat plack som är giftig för hjärncellerna. Skadan uppstår först i den del av hjärnan som heter hippocampus och sedan sprider sig skadan vidare till tinning- och hjässlober. 

Symptom och sjukdomsutveckling vid Alzheimers

Alzheimers sjukdom kommer smygande och att fastställa exakt tidpunkt när den debuterar, går inte. Den drabbade märker av en tilltagande glömska och svårigheter att utföra vardagliga sysslor. Succissivt blir det svårare att hitta ord, uttrycka sig och förstå. Problem med tidsuppfattning (vilket år, månad och dag det är) är vanligt. Därefter uppstår ofta problem med att utföra praktiska sysslor. 

Oro, ångest, hallucinationer och vanföreställningar tillhör sjukdomsbilden. I slutfasen tillkommer svåra kroppsliga symptom. 

Förloppet är utdraget

Det kan ta fyra till tio år att utveckla Alzheimers sjukdom. I den tidiga fasen kan symptomen lindras men förloppet gå rinte att hindra. Dock är det viktigt att påbörja behandling så fort diagnos har ställts, idag finns behandling med två olika typer av läkemedel som på olika sätt hjälper signalerna mellan hjärncellerna att komma fram. 

Två huvudtyper vid Alzheimers sjukdom

Symptomen kan skilja sig åt beroende på när sjukdomen debuterar. Därför talar man ibland om två former av Alzheimers sjukdom:

Senil demens av alzheimertyp: debuterar efter 65 år, ungefär 97 procent av drabbade har denna form.
Presenil Alzheimers sjukdom: debuterar före 65 år, i sällsynta fall redan vid 40 års ålder. 

En ärflig form av sjukdomen

Familjär Alzheimers sjukdom är en rent ärflig form. Denna sjukdom brukar debutera före 65 års ålder och uppstår på grund av genmutationer som kan gå i arv. 

Praktiska råd vid demenssjukdomar

  • Håll ordning och låt saker få bestämda platser.
  • Trygg och välbekant hemmiljö är viktigt. 
  • Bestämda och regelbundna rutiner underlättar.
  • Använd gärna dagbok och kalender för att stötta minnet. Anteckna också gärna vid till exempel telefonsamtal eller andra diskussioner. 
  • Låt klocka och kalender vara väl synliga.

Källor: Alzheimerfonden, Hjärnfonden, Demensförbundet, Läkemedelsboken.

Läs mer om högt blodtryck och diabetes: