Aktuella artiklar

Diabetes och fotvård

Diabetes och fotvård

Diabetiker får lättare sår på fötterna än andra och om det inte upptäcks och behandlas i tid kan det i värsta fall leda till amputation. Det är därför viktigt med daglig fotvård för dig med diabetes.

KOL

KOL

KOL är en förkortning för kronisk obstruktiv lungsjukdom och är en samlingsbeteckning för en grupp kroniska lungsjukdomar som bland annat leder till andningsbesvär. Huvudorsaken till KOL är rökning.

Behandling av diabetes

Behandling av diabetes

Diabetes är en sjukdom då kroppen inte klarar att reglera den egna blodsockernivån. Diabetiker har minskad eller ingen produktion av insulin, ofta i kombination med nedsatt insulineffekt.